Zastępca Głównej Księgowej

2022-06-20 KUŹNIA JAWOR SA Jawor

Kuźnia Jawor to około 300-osobowy Zespół doświadczonych i zaangażowanych pracowników. Jesteśmy specjalistami w kuciu i obróbce mechanicznej, i dzięki temu od ponad 40 lat cieszymy się zaufaniem naszych Klientów.

 

W związku z koniecznością rozbudowania zespołu oraz nową inwestycją w postaci w pełni zrobotyzowanej kuźni poszukujemy osoby, która nie boi się wyzwań i jest otwartych na naukę, która dołączy do nas jako:

Zastępca Głównej Księgowej
Miejsce pracy: Jawor
Region: dolnośląskie
Twoją rolą będzie:
 • Wsparcie głównej księgowej w bieżącym prowadzeniu księgowości Spółki zgodnie z przepisami rachunkowymi i podatkowymi,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, prognoz oraz raportów na potrzeby wewnętrzne Spółki,
 • Wprowadzanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowo – finansowych,
 • Prowadzenie ewidencji księgowych i rejestrów VAT,
 • Bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych,
 • Obsługa bankowości elektronicznej,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT (i JPK-VAT)
 • Sporządzanie sprawozdań GUS i NBP,
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
 • Bieżące monitorowanie zmian w regulacjach prawnych.
Szukamy właśnie Ciebie, jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze księgowości branży produkcyjnej,
 • Znajomość standardów rachunkowości z uwzględnieniem MSR,
 • Umiejętność przygotowania modeli finansowych i biznesplanów,
 • Znajomość zasad rozliczenia VAT,
 • Umiejętność analizy kosztów rzeczywistych i planowanych, technicznego kosztu wytworzenia,
 • Orientacja w kwestiach związanych z controllingiem produkcyjnym,
 • Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych i raportów zarządczych,
 • Swobodne poruszanie się w systemie ERP,
 • Zdolności analityczne, skrupulatność, dokładność w realizowaniu zadań,
 • Praca z Power BI lub dodatkami BI w Excel będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • Dogodna dla Ciebie forma zatrudnienia,
 • Wynagrodzenie + atrakcyjną premię,
 • Pracę w otwartym środowisku – stawiamy na intensywną wymianę opinii,
 • Bezpośredni dostęp do Zarządu, co przekłada się na szybkość podejmowania decyzji,
 • Zminimalizowaną biurokrację, aby nie ograniczały nas korporacyjne bariery,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Dofinansowanie do kart MultiSport i MultiKino,
 • Dodatkowe świadczenie z funduszu socjalnego,
 • Wyjazdy i wycieczki integracyjne.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z  zamieszczoną klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest KUŹNIA JAWOR SA z  siedzibą w Jaworze, ul. Kuziennicza 4. Oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Jednocześnie mam prawo dostępu do treści tych danych i możliwości ich zmiany i  usunięcia, a także wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.”

Dąbrowa Górnicza

Nowak-Mosty Sp. z o.o.

dzisiaj

Odbiór faktur z sekretariatu Weryfikacja i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z zamówieniami i umowami Kontrola poprawności i kompletności dokumentów dotyczących danej faktury Skanowanie i wprowadzanie dokumentów zakupu oraz...

Warszawa

E100 International Trade Sp. z o.o.

dzisiaj

Your responsibilities: Initial prospect assessment - project analysis. Market demand assessment for the final product. Building an action plan. Developing an optimal project pipeline to maximize impact and minimize cost. Business project management...

Bydgoszcz

Bank Pocztowy S.A.

dzisiaj

Zakres obowiązków: realizacja zleceń finansowych i niefinansowych dotyczących klientów instytucjonalnych, obsługa wniosków i pism otrzymywanych od Klientów Banku, pracowników Banku oraz uprawnionych organów administracji państwowej...

Skawina

FERRO Spółka Akcyjna

dzisiaj

Zakres obowiązków nadzór nad sporządzaniem deklaracji podatkowych, kontrola kont i prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, konsolidacja Sprawozdań finansowych wg MSSF, ewidencja tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących, list płac,...

Warszawa

CHYLIŃSCY Sp. z o.o.

dzisiaj

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki Sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej na potrzeby Zarządu , Urzędu Skarbowego , GUS ; Banków . Sporządzanie rachunku zysku i strat , cash flow Przygotowanie danych do budżetowania...

Warszawa

mBank S.A.

wczoraj

Twój zakres obowiązków: prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki mFaktoring zgodnie z MSR oraz przepisami prawa podatkowego sporządzanie sprawozdań finansowych wg standardów MSSF sporządzanie deklaracji podatkowych i odpowiedzialność za...