Zastępca głównego księgowego

2021-08-25 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Zielona Góra
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca głównego księgowego
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 83372

Warunki pracy

·         praca w siedzibie Urzędu


·         praca administracyjno-biurowa


·         użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)


·         wymuszona pozycja ciała


·         oświetlenie sztuczne i naturalne


·         praca przy monitorze ekranowym


·         brak windy


·         przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję księgową oraz sporządza sprawozdawczość
 • Prowadzi ewidencję i rozlicza koszty eksploatacyjne oraz koszty badań statystycznych, uzgadnia konta syntetyczne i analityczne oraz wydatki i koszty
 • Dokonuje kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań
 • Kontroluje gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji jednostki w celu terminowości regulowania zobowiązań. Rozlicza rezerwy celowe, programy i granty
 • Współpracuje w opracowaniu planu dochodów i wydatków budżetowych, projektu budżetu oraz układu wykonawczego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu oraz przedstawia propozycje ich zmian
 • Sporządza sprawozdania finansowe, analizy oraz opracowuje informacje z wykonania budżetu w celu zapewnienia dokładnej informacji finansowej
 • Nadzoruje terminowe i prawidłowe przekazanie archiwizowanych dokumentów wydziału, dokonuje okresowych kontroli kasy w siedzibie Urzędu
 • Prowadzi analizę budżetu Urzędu, przygotowuje decyzje finansowe i koordynuje ich realizację w celu właściwego gospodarowania środkami finansowymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne o kierunku finanse i rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w komórce finansowo-księgowej
 • Obsługa programów księgowych
 • Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa podatkowego, przepisów ZUS
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna
 • Rzetelność
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Znajomość narzędzi biurowych i informatycznych (pakiet Office)
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa resortowych programów księgowych
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

Kraków

Capgemini Service

dzisiaj

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Readiness to start your career in an international environment Very good knowledge of Hungarian...

Kraków

Capgemini Service

dzisiaj

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Fluent knowledge of Hungarian (C1) and English (C1) Readiness to start your career in an...

Katowice

Capgemini Service

dzisiaj

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Be open to start international carrier At least B2 level of English and French Positive attitude in the...

Łódź

Klient portalu Praca.pl

wczoraj

sporządzanie planów rzeczowo finansowych z uwzględnieniem wpływów i wydatków na poszczególnych nieruchomościach sporządzanie analiz ekonomicznych sporządzanie miesięcznych i okresowych sprawozdań oraz deklaracji podatkowych i innych...

Poznań

SCAFORM Sp. z o.o.

wczoraj

OBOWIĄZKI: samodzielne prowadzenie księgowości, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: podatkowego, ustawy o rachunkowości, kodeksu spółek handlowych, zakładowego planu kont, sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT oraz...

Tarnów ul. Kaczkowskiego 6

MGGP S.A.

wczoraj

Organizacja i nadzór nad ewidencją księgową, podatkową i związaną z nią dokumentacja rozliczeniową spółek grupy kapitałowej, Wsparcie w przygotowaniu i weryfikacja deklaracji VAT, CIT oraz JPK, Nadzór na poprawnością dokumentów...