Temenos Taxes/Fees Expert

2020-12-29 Luxoft Warsaw
Temenos Taxes/Fees Expert
[online recruitment]
Location: Warsaw
Reference number: VR-55772
Project Description:

You will be part of a talented software team that works on mission-critical applications. You will provide support to a leading bank in the world for their Temenos application acting as a Temenos expert on pre-sales, pre-scoping activities and implementation projects for the several global banks.

Responsibilities
 • Run GAP analysis between client requirements and T24 latest versions in Taxes/Fees area
 • Participate in client requirement and identify any gaps together with requirement proposals for their solutions.
 • Ensure any solutions proposes are realistic and with the agreed scope of the project.
 • Analyze client business requirements and produce functional document for addressing the requriements.
 • Manage and execute solution design with development and testing teams to ensure the requirements are correctly addressed and the build plan is executed accordingly.
Skills
 • Practical experience in Temenos Taxes/Fees
 • Good knowledge of AM module
 • Working knowledge of Securities module
 • Detailed understanding of T24 architecture, customization and parametrization techniques
 • Good problem solving skills and presentation skills
 • Good written, verbal communication skills & management reporting
 • You possess a good amount of flexibility and have a positive can- do attitude
 • Must be fluent in English - verbal and written
Our offer
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Please send your CV with consent for processing your personal data for recruitment purposes using the below button
APPLY
Informujemy, że administratorem danych jest Luxoft z siedzibą w Krakowie, ul. Bora Komorowskiego(dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Have you ever thought about working abroad to kickstart your career in an international bank? Do you like fast-changing environment, collaboration with energetic teammates, be part or drive initiatives to run but also change the bank? Would you...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to increase your knowledge within the Banking sector and collaborate with different stakeholders across Nordic countries and Poland in a dynamically changing environment? We are now looking for a Junior process Officer to join Credit...

Warszawa

ING Tech Poland

dzisiaj

contract of employment type of contract 9:00 - 17:00 work hours Zajęcza 4, Warszawa this is the location of our office Scope of duties 40% - Working together with Central Financial Economic Crime Controls Maturity Plan team members to achieve...

Warszawa

JTI GBS

wczoraj

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex environment of...

Warszawa

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za udział w projektach z obszaru doradztwa podatkowego dla klientów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym z uwzględnieniem specyfiki branżowej (np. IT, Real Estate, Energy, Retail, Automotive i inne),...

Warszawa

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

wczoraj

Będziesz odpowiadać za : opiniowanie transakcji, umów, aktów wewnętrznego zarządzania i innych dokumentów pod kątem księgowo-podatkowym; kształtowanie polityki podatkowej Spółki, w tym tworzenie/aktualizowanie stosowanych procesów oraz...