Starszy specjalista

2020-01-27 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 60163

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
•pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku,
•wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
•na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
•większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
•praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
•dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
•dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
•dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
•możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM.

Zakres zadań

 • dekretowanie i ewidencjonowanie dowodów księgowych zapewniających prawidłowe ich ujęcie w księgach rachunkowych urzędu;
 • uzgadnianie sald kont księgowych i dokonywanie analizy prawidłowości zapisów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, a także prowadzenie analiz zgodności paragrafów poniesionych wydatków z paragrafami zaksięgowanych kosztów;
 • sporządzanie projektów (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) sprawozdań budżetowych Rb-28 z wykonania wydatków;
 • przeprowadzenie bieżącej weryfikacji zgodności dekretacji faktur zakupu z dowodami magazynowymi Pz pod względem klasyfikacji budżetowej, a także przeprowadzanie bieżącej kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych oraz ich kompletności;
 • prowadzenie korespondencji z kontrahentami w zakresie dokonywania uzgodnień formalno-rachunkowych oraz sporządzanie i wysyłanie not korygujących;
 • prowadzenie miesięcznych uzgodnień zapisów księgowych i salda na koncie 310 ze stanami magazynowymi ujętymi w module Magazyn oraz dokonywanie sprawdzenia prawidłowości wystawionych dokumentów magazynowych Pz pod względem klasyfikacji budżetowej;
 • współpraca w zakresie obsługi kasowej pracowników i klientów urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość przepisów: dotyczących klasyfikacji budżetowej, dotyczących podatku od towarów i usług,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: z zakresu rachunkowości budżetowej, ewidencji podatku VAT

Warszawa

Medicover sp. z o.o.

2020-09-09

Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Nasza oferta czeka na Ciebie jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane finanse i rachunkowość) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w dużej firmie lub biurze rachunkowym...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to Finance & Accounting Services? We are now looking for a Senior Accounting & Tax Specialist to our Finance Poland Team. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences...

Warszawa

Medicover sp. z o.o.

2020-09-09

Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Nasza oferta czeka na Ciebie jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane finanse i rachunkowość) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w dużej firmie lub biurze rachunkowym...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to Finance & Accounting Services? We are now looking for a Senior Accounting & Tax Specialist to our Finance Poland Team. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

Gdańsk

Handel Sp. z o.o .Usługi Sp. K.

2020-09-09

Zadania na stanowisku: Przygotowanie zestawień i raportów w oparciu o zapisy na kontach księgowych; Czynny udział w audytach wewnętrznych, zewnętrznych i kontrolach podatkowych; Udział w pracach związanych ze sporządzaniem sprawozdań i...