Starszy specjalista

2023-03-16 Ministerstwo Finansów w Warszawie Warszawa
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117370

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

Zakres zadań

 • Prowadzi częściową ewidencję finansowo – księgową dysponenta III stopnia części 19 Ministerstwa Finansów, tj. dokonuje kontroli wtórnej dowodów księgowych, wprowadza dane do systemu finansowo-księgowego, uzgadnia zapisy na kontach księgowych, sporządza bieżące analizy oraz dostarcza aktualne informacje finansowe.
 • Opracowuje pisma, zestawienia, analizy dla potrzeb innych departamentów/biur, niezbędnych do monitorowania i kontroli wydatków budżetowych oraz dotyczących spraw realizowanych w ramach programów i projektów unijnych.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe dysponenta III stopnia części 19 MF.
 • Dokonuje inwentaryzacji okresowej: środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności od kontrahentów w drodze potwierdzenia sald, należności spornych, wątpliwych, należności i zobowiązań z pracownikami, należności i zobowiązań publicznoprawnych, rozliczeń międzyokresowych kosztów, funduszy i kapitałów, rezerw i przychodów przyszłych okresów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami.
 • Archiwizuje dokumenty finansowo – księgowe, w tym dokumenty dotyczące programów i projektów unijnych.
 • Opracowuje odpowiedzi i przygotowuje dokumenty niezbędne w zakresie właściwości wydziału na skierowane do urzędu przez posłów i senatorów interpelacje oraz zapytania skierowane przez media, osoby fizyczne dotyczące udzielenia informacji publicznej.
 • Bierze udział przy tworzeniu i opiniowaniu przepisów wewnętrznych urzędu w zakresie właściwości departamentu oraz opracowuje upoważnienia w zakresie departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług
 • Zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad funkcjonowania i rozliczania projektów UE

Gdynia

ManpowerGroup

dzisiaj

Zadania: Obsługa procesów kadrowo – płacowych związanych z zatrudnieniem oraz realizacją pracy Sporządzanie raportów, zestawień oraz sprawozdań Nadzorowanie i aktualizacja zapisów w regulaminach Obsługa działań z zakresu ZFŚS i...

Poznań

ManpowerGroup

dzisiaj

Responsibilities: Supportting of employees in the issues of human resources and payroll Responding to employee inquiries regarding personnel issues - contracts, leave, documents by phone, e-mail and chat Checking information in the internal...

Warszawa, Mokotów

Coral Travel Poland Sp. z o.o.

dzisiaj

Do Działu Księgowości szukamy dokładnej i skrupulatnej osoby, która obejmie stanowisko Asystenta/-ki do spraw Rozliczeń. Chętnie porozmawiamy z Tobą na spotkaniu online :) Opis stanowiska: wystawianie faktur sprzedaży akceptacja faktur...

Kietrz

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach

wczoraj

księgowanie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne Uprawnienia: doświadczenie

Gdańsk

Gdański Urząd Pracy

2023-03-27

Księgowanie dokumentów finansowych klientów firmy. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8-16. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne Język: angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 -...

Chrzanów

Dr. Green Sp. z o.o.

2023-03-27

Opis stanowiska: Kontrola dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym, Dekretowanie i księgowanie faktur kosztowych, transakcji bankowych oraz kasowych, Księgowanie delegacji krajowych i zagranicznych, prowadzenie rozliczeń z...