Starszy specjalista

2023-02-20 Ministerstwo Finansów w Warszawie Warszawa
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116076

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Przeprowadza formalno-rachunkową kontrolę dowodów księgowych przekazywanych do płatności w ramach Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) i obsługuje proces realizacji płatności w ramach KFD, ewidencjonuje dokumenty stanowiące podstawę dokonania płatności w systemie finansowo-księgowym. Weryfikuje otrzymane dokumenty z umowami i innymi dokumentami.
 • Ewidencjonuje wnioski o wypłatę ze środków KFD składanych do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz potwierdzenia realizowanych przez BGK wniosków o wypłatę ze środków KFD.
 • Weryfikuje i ewidencjonuje plan finansowy KFD, zmiany w planie oraz stan jego realizacji w podziale na źródła finansowania.
 • Weryfikuje, analizuje i opiniuje wnioski o dokonanie zakupów w ramach KFD. Analizuje i opiniuje pod względem finansowym umowy zawierane w zakresie zgodności z planem finansowym. Angażuje środki finansowe na podstawie zawartych umów w ramach KFD.
 • Dokonuje okresowych analiz, raportów i oceny w zakresie przebiegu, wykonania oraz zaangażowania środków KFD.
 • Weryfikuje poprawność zestawień otrzymanych z BGK w części dotyczącej wydatków z KFD i przekazuje informację zwrotną.
 • Współpracuje z BGK w zakresie potwierdzania zgodności wydatków środków KFD, wyjaśnia sprawy problematyczne, powstające w trakcie realizacji procesu obsługi płatności KFD.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego obszarze księgowości
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad księgowości w jednostkach budżetowych
 • Zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz programu Access.
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczecin

  METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

  dzisiaj

  What can you count on? METRO Global Solution Center means development in many areas - we provide, among others, training in accounting, software, soft skills and language courses for free. With us you will gain experience in business, but also...

  Szczecin

  METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

  dzisiaj

  A właściwie SuperAccountant, czyli TY. Ktoś, kto nie lubi nudy, za to lubi proponować rozwiązania i ma gotowość do pracy zespołowej w anglojęzycznych teamach. Twoje skille doświadczenie w księgowości dobry angielski (B1/B2) dobra...

  Warszawa

  Straż Miejska m.st. Warszawy

  dzisiaj

  Zadania: Obsługa kadrowa pracowników Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym m.in.: przygotowywanie dokumentacji z zakresu nawiązania, trwania, zmiany i zakończenia stosunku pracy oraz określanie uprawnień związanych ze stosunkiem pracy...