Starszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Spraw Pracowniczych

2021-02-02 Centrala NFZ Warszawa

Starszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi
w Biurze Spraw Pracowniczych


Numer ogłoszenia: BSP/21/16
Miejsce pracy: Warszawa


Umowa na zastępstwo (z ewentualną możliwością kontynuowania współpracy)


Termin składania ofert 09.02.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • prowadzenie procesów rekrutacyjnych;
 • koordynowanie projektów z zakresu EB;
 • koordynacja i wdrażanie procesów i projektów HR w przypisanym obszarze;
 • przygotowywanie raportów i analiz z zakresu HR;
 • koordynowanie procesu ocen pracowniczych, w tym oceny 360 O;
 • wspieranie procesu zarządzania kompetencjami;
 • wspieranie procesu wdrażania nowych pracowników.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe (preferowane: psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia)
 • Lata pracy zawodowej: minimum 4 lata pracy zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • mile widziane doświadczenie: minimum 2 lata w pracy w obszarze HR oraz minimum 1 rok w obszarze prowadzenia rekrutacji;
 • praktyczna wiedza na temat narzędzi wspierających procesy HR;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • wychodzenie z inicjatywą;
 • analityczne myślenie;
 • bardzo dobra umiejętność budowania relacji opartych na zaufaniu i współpracy;
 • skuteczność w działaniu i umiejętność doprowadzania spraw do końca;
 • elastyczność (zdolność do szybkiego i sprawnego dostosowywania się do okoliczności i radzenia sobie z daną sytuacją);
 • dokładność i pracowitość; samodzielność;
 • zdolność do inicjowania zmian w otaczającej rzeczywistości oraz wdrażania własnych pomysłów;
 • umiejętność szybkiego uczenia się.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy
 • zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Warszawa

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

Warszawa

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów Analiza sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań...

Wrocław

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

Gorzów Wielkopolski

AUDIT Doradztwo Personalne

2021-02-16

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Naliczanie wynagrodzeń Dokonywanie rozliczeń i sporządzanie deklaracji w zakresie ZUS, PFRON, GUS Obsługa kadrowa pracowników (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia, skierowania, świadectwa pracy itp.)...

Chorzów

Elektror airsystems Sp. z o.o.

2021-02-16

Prowadzenie procesów rekrutacji; Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z aktualnym stanem prawnym (zakładanie, aktualizacja i archiwizowanie); Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników, monitorowanie urlopów oraz terminowe...

Krapkowice

MULTiSERWIS Sp. z o.o.

2021-02-16

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy Przygotowywanie umów i dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych...