Starszy Specjalista / Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Ubezpieczonych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

2021-06-21 Centrala NFZ Warszawa

Starszy Specjalista/Specjalista
w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Ubezpieczonych
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej


Numer ogłoszenia: DWM/21/104
Miejsce pracy: Warszawa


Termin składania ofert: 29.06.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • terminowe i zgodne z obowiązującymi procedurami prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności:
  • weryfikacja roszczeń przedstawianych przez instytucje łącznikowe państw członkowskich UE/EFTA wobec NFZ,
  • prowadzenie wyjaśnień z instytucjami łącznikowymi państw członkowskich UE/EFTA oraz oddziałami wojewódzkimi NFZ w zakresie kwestionowanych roszczeń,
  • weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej przekazywanej przez oddziały wojewódzkie NFZ,
  • przygotowywanie dla Biura Księgowości dokumentacji dotyczącej płatności,
  • terminowe regulowanie zobowiązań NFZ wobec instytucji łącznikowych innych państw członkowskich UE/EFTA,
  • terminowe i jakościowo poprawne wprowadzanie danych do systemów informatycznych.
 • prowadzenie rozliczeń wewnętrznych między Centralą a oddziałami wojewódzkimi NFZ w zakresie roszczeń osób ubezpieczonych za wydatki poniesione na leczenie w krajach członkowskich UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji, w tym w szczególności:
  • prowadzenie merytorycznej kontroli not księgowych i not refundacyjnych przekazywanych przez oddziały wojewódzkie NFZ i Centrum Usług Wspólnych NFZ,
  • przeprowadzanie interwencji w szczególnie skomplikowanych przypadkach, za pośrednictwem instytucji łącznikowych państw członkowskich UE/EFTA, na wniosek oddziałów wojewódzkich NFZ lub Centrum Usług Wspólnych NFZ.
 • udział w przygotowaniu i prowadzeniu spotkań informacyjnych i szkoleniowych dla oddziałów wojewódzkich NFZ i Centrum Usług Wspólnych NFZ.;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ i Centrum Usług Wspólnych NFZ;
 • udział w opracowaniu wytycznych dla oddziałów wojewódzkich NFZ dotyczących rozliczania kosztów rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami o koordynacji;
 • inicjowanie i wdrażanie zmian w systemach informatycznych i procedurach oraz modelowanie procesów w zakresie rozliczeń świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
 • udział w realizacji procesu dochodzenia roszczeń regresowych powstałych w wyniku stosowania przepisów o koordynacji, w tym w szczególności:
  • raportowanie i analiza danych,
  • współpraca z oddziałami wojewódzkim NFZ i komórkami organizacyjnymi Centrali w podejmowaniu czynności
  • niezbędnych do przeprowadzenia postępowania regresowego.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe
 • lata pracy zawodowej:
  • min. 5 lat stażu pracy (starszy specjalista)
  • min. 3 lata stażu pracy (specjalista)

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • doświadczenie z zakresu współpracy międzynarodowej lub w obszarze rozliczeń kosztów świadczeń opieki zdrowotnej;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów i rachunkowości;
 • znajomość prawa wspólnotowego, w tym zwłaszcza przepisów regulujących zasady rozliczania między państwami członkowskimi UE/EFTA kosztów świadczeń opieki zdrowotnej;
 • podstawowa znajomość zagadnień regulowanych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów o finansach publicznych;
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z dokumentacją obcojęzyczną i realizację zadań przewidywanych na stanowisku;
 • pożądana znajomość języka niemieckiego;
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office, w tym w szczególności w zakresie obsługi arkuszy kalkulacyjnych;
 • samodzielność;
 • komunikatywność;
 • bardzo dobry warsztat organizacji pracy własnej;
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Gdańsk

Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

dzisiaj

Your role will be: Registering and resolving disputes and queries from customers Following up on outstanding debts through outbound/inbound calls and other forms of contact Ensuring all unresolved items are escalated within agreed timeframe...

Warszawa

mBank S.A.

dzisiaj

Jeśli chcesz nauczyć się patrzyć z góry na Bankowość Detaliczną, zdobyć szeroką perspektywę funkcjonowania produktów detalicznych, ich wpływu na wynik finansowy Banku oraz potrafić badać ich rentowność, ale także dostarczać...

Kraków

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

dzisiaj

W ramach współpracy gwarantujemy Ci: elastyczną formę zatrudnienia (w zależności od Twoich preferencji - umowa o pracę lub umowa zlecenie) rozwinięty, wewnętrzny system szkoleń merytorycznych i treningów umiejętności miękkich "Akademia...