Starszy specjalista / Główny specjalista / Ekspert w Departamencie Analiz Transportowych i Programowania w Wydziale Analiz Kosztów i Korzyści

2022-05-31 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Warszawa
Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Starszy specjalista / Główny specjalista / Ekspert w Departamencie Analiz Transportowych i Programowania w Wydziale Analiz Kosztów i Korzyści
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 36/2022

Dołącz do CUPT!


Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję!
Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT

 

Warunki do spełnienia i nasze oczekiwania od Kandydata do zatrudnienia:


Podstawowe obowiązki:

 • Udział w weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów transportowych, weryfikacja założeń, metodyki i wyników analiz finansowych i społeczno-ekonomicznych.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy na stanowisko:
  - Starszy specjalista – minimum 2 lata,
  - Główny specjalista/ Ekspert – minimum 3 lata.

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie. Preferowane kierunki: ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość.
 • Znajomość regulacji dot. realizacji projektów finansowanych ze środków UE.
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość zasad analiz finansowych oraz analiz ekonomicznych.
 • Dobra znajomość obsługi komputera w szczególności w zakresie programu Excel.
 • Dokładność, staranność i rzetelność w realizacji powierzonych obowiązków.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego
dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną
dla kandydatów do pracy.”


Podpis kandydata do pracy

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.

Dąbrowa Górnicza

Nowak-Mosty Sp. z o.o.

dzisiaj

Odbiór faktur z sekretariatu Weryfikacja i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z zamówieniami i umowami Kontrola poprawności i kompletności dokumentów dotyczących danej faktury Skanowanie i wprowadzanie dokumentów zakupu oraz...

Warszawa

E100 International Trade Sp. z o.o.

dzisiaj

Your responsibilities: Initial prospect assessment - project analysis. Market demand assessment for the final product. Building an action plan. Developing an optimal project pipeline to maximize impact and minimize cost. Business project management...

Bydgoszcz

Bank Pocztowy S.A.

dzisiaj

Zakres obowiązków: realizacja zleceń finansowych i niefinansowych dotyczących klientów instytucjonalnych, obsługa wniosków i pism otrzymywanych od Klientów Banku, pracowników Banku oraz uprawnionych organów administracji państwowej...

Poznań

Wielkopolski Bank Spółdzielczy

2022-06-10

Twój zakres obowiązków Analizowanie sytuacji makroekonomicznej i rynkowej. Uczestnictwo w procesie zarządzania płynnością. Zawieranie transakcji finansowych na rynkach: pieniężnym i papierów wartościowych. Sporządzanie, aktualizowanie i...