Starszy Specjalista ds. Księgowości Ogólnej

2021-01-06 PGE Energia Ciepła S.A. Kraków

PGE Energia Ciepła S.A. jest czołowym producentem ciepła i energii elektrycznej w Polsce. Nasze zakłady znajdują się w największych polskich miastach. PGE EC jest częścią Polskiej Grupy Energetycznej, będącej
w pierwszej piątce największych pracodawców w Polsce. Grupa PGE daje stabilne zatrudnienie ponad 40 tysiącom osób w ponad dwustu lokalizacjach w całej Polsce.

 

W naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, stabilne zatrudnienie przy jednoczesnym stawianiu im ciekawych wyzwań zawodowych.

 

Do naszej Spółki, PGE Energia Ciepła S.A. poszukujemy osoby na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. Księgowości Ogólnej
Miejsce pracy: Kraków


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Bieżącą kontrolę nad prawidłowym ewidencjonowaniem operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi,
 • Bieżącą analizę zapisów księgowych na kontach księgi głównej oraz prac okresowych związanych z systemem SAP,
 • Sporządzenie okresowych sprawozdań finansowych na potrzeby Zarządu i Spółki,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz kompleksową koordynację prac nad przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego (przygotowywanie informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych),
 • Sporządzanie pakietów grupowych na potrzeby opracowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE S.A.– zgodnie z MSSF,
 • Koordynowanie procesu przygotowania i zapewnienie spójności wewnętrznej dokumentacji dotyczącej obrotu gospodarczego na potrzeby sporządzenia oraz audytu rocznego sprawozdania finansowego,
 • Identyfikację kluczowych problemów księgowych i propozycję ich rozwiązań,
 • Sporządzanie dla Zarządu, organów korporacyjnych i banków informacji do sprawozdań finansowych i wyjaśnień wybranych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat,
 • Sporządzanie i ewidencjonowanie sprawozdań na formularzach GUS oraz udzielanie wyjaśnień dla GUS w zakresie tych sprawozdań,
 • Przygotowywanie i wdrażanie zmian do przyjętych w Spółce procedur rachunkowych oraz polityk rachunkowości.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Minimum trzyletniego doświadczenia w obszarze księgowości,
 • Wykształcenia wyższego ekonomicznego,
 • Znajomości polskich standardów rachunkowości oraz MSSF,
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • Umiejętności obsługi programu SAP,
 • Odpowiedzialności, zaangażowania i komunikatywności,
 • Umiejętności pracy pod presją czasu i dokładności.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas zastępstwa,
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dużej firmie energetycznej,
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający czytelny system premiowy,
 • Możliwość rozwoju w ramach struktury wewnętrznej,
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Liczne świadczenia z ZFŚS,
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Warszawa

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za udział w projektach doradczych z zakresu zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności (obejmujących m.in.: opracowywanie metodologii pomiaru ryzyka, analizy ilościowej ryzyka/ modelowania miar ryzyka,...

Warszawa

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za udział w projektach doradczych z zakresu zarządzania ryzykiem (obejmujących m.in.: opracowywanie metodologii pomiaru ryzyka, analizy ilościowej ryzyka/ modelowania miar ryzyka, ocenę zgodności...

Warszawa

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za zarządzenie portfolio projektów w obszarze doradztwa rachunkowego doradztwo oraz przygotowywanie analiz księgowych dotyczących m.in. ujęcia nietypowych transakcji, w tym o charakterze...

Warszawa

Randstad Polska Sp. z o.o.

wczoraj

For our client in Warsaw, who is developing internal structures, we are looking for a candidate with experience in GL department with German/French and English languages. what we offer stable employment (contract of employment) internal development...

Warszawa

Gigroup - PL

wczoraj

Dla naszego Klienta, zagranicznego producenta dóbr konsumpcyjnych, poszukujemy Senior Accontant Profil Kandydata: • Min. 5 letnie doświadczenie jako Starszy Księgowy, najlepiej w branży dóbr konsumpcyjnych • Praktyczne doświadczenie w...

Warszawa

Gigroup - PL

wczoraj

Dla naszego Klienta, zagranicznego producenta dóbr konsumpcyjnych, poszukujemy Senior Accontant Profil Kandydata: • Min. 5 letnie doświadczenie jako Starszy Księgowy, najlepiej w branży dóbr konsumpcyjnych • Praktyczne doświadczenie w...