Starszy referent

2022-06-01 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Starszy referent
Miejsce pracy: Warszawa

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,

Wydział Księgowości i Funduszy,

Zespół ds. Obsługi Księgowej FGŚP - COVID

 

Ilość stanowisk / Wymiar etatu: 1 stanowisko w pełnym wymiarze

 
Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:
 • Opisywanie, sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym i dekretowanie dokumentów finansowych;
 • Obsługa bankowości elektronicznej – przygotowanie poleceń przelewów, realizacja wypłat świadczeń;
 • Księgowanie w programie Qwente dokumentów księgowych;
 • Obsługa programów księgowych, a w szczególności programu finansowo-księgowego Qwente oraz systemu Viator;
 • Sporządzanie do dysponenta środków zapotrzebowania na środki oraz wymaganych przez dysponenta informacji okresowych;
 • Współpraca z poszczególnymi Wydziałami w WUP w Warszawie oraz innymi instytucjami zewnętrznymi;
 • Terminowa realizacja zadań w związku z wypłatą oraz księgową obsługą rozliczenia wniosków przedsiębiorców w zakresie FGŚP.
Wymagane wykształcenie i staż pracy:
 • Wykształcenie średnie lub wyższe, kierunki: administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość;
 • staż pracy:
  • wykształcenie średnie - 2 lata;
  • wykształcenie wyższe – nie wymagany.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe – kierunki: administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość;
 • staż pracy przy wykształceniu średnim – 2 lata, wykształcenie wyższe – nie wymagany;
 • znajomość obsługi komputera (programów Word, Excel) i innych urządzeń biurowych.
Wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • dokładność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych;
 • odpowiedzialność;
 • znajomość ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • znajomość: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • Praca biurowa przy sztucznym oświetleniu,
 • Praca przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie.
Wymagane od kandydatów dokumenty i oświadczenia:
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie do naboru,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne,
 • Adres e-mail lub numer telefonu, który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Dąbrowa Górnicza

Nowak-Mosty Sp. z o.o.

dzisiaj

Odbiór faktur z sekretariatu Weryfikacja i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z zamówieniami i umowami Kontrola poprawności i kompletności dokumentów dotyczących danej faktury Skanowanie i wprowadzanie dokumentów zakupu oraz...

Warszawa

E100 International Trade Sp. z o.o.

dzisiaj

Your responsibilities: Initial prospect assessment - project analysis. Market demand assessment for the final product. Building an action plan. Developing an optimal project pipeline to maximize impact and minimize cost. Business project management...

Bydgoszcz

Bank Pocztowy S.A.

dzisiaj

Zakres obowiązków: realizacja zleceń finansowych i niefinansowych dotyczących klientów instytucjonalnych, obsługa wniosków i pism otrzymywanych od Klientów Banku, pracowników Banku oraz uprawnionych organów administracji państwowej...

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

dzisiaj

What will you do: Prepare month-end reporting in a timely and accurate manner, with emphasis on detailed analysis, Perform a review of both B/S and P/L for errors, omissions or inconsistencies, variance analysis, Interpreting and analyzing actual...

Dąbrowa Górnicza

Sanpro Synergy sp. z o.o.

wczoraj

Kandydatom chcielibyśmy zaproponować: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia pakiet medyczny ubezpieczenie Zakres obowiązków: księgowanie w systemie księgowym faktur...

Chorzów

ALDI Sp. z o.o.

wczoraj

Twoje zadania Księgowanie i sprawdzanie dokumentów księgowych dot. zakupu środków trwałych i inwestycji pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz dekretowanie. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, uzgadnianie amortyzacji....