Starszy księgowy

2021-11-17 Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Świnoujście
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Świnoujście
Ogłoszenie o naborze Nr 87737

Warunki pracy

Praca biurowa przy wykorzystaniu dokumentacji oraz sprzętu komputerowego. Praca w biurze i obsługa urządzeń biurowych, monitor ekranowy powyżej 4 godzin dziennie, budynek piętrowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sporządza dowody materiałowe, w celu umożliwienia wydania lub przyjęcia rzeczowych aktywów majątku z lub do magazynów STM.
 • Księguje dowody materiałowe w urządzeniach ewidencyjnych, karty materiałowe itp. W celu zaktualizowania stanów faktycznych rzeczowych aktywów majątku w magazynach STM i będących w użytkowaniu.
 • Prowadzi podstawowe i pomocnicze urządzenia ewidencyjne, w celu określenia stanów faktycznych rzeczowych aktywów majątku w magazynach STM i komórkach zaopatrywanych.
 • Uzgadnia ewidencję księgową z ewidencją główną WTM MOSG, ewidencją magazynową oraz ewidencją komórek zaopatrywanych, w celu porównania stanów ewidencyjnych z faktyczną ilością rzeczowych aktywów majątku.
 • Opisuje otrzymane rachunki i faktury oraz sporządza protokoły przyjęcia, w celu zaprzychodowania zakupionego sprzętu i materiałów do magazynów STM.
 • Wykonuje pisma i sprawozdania, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów, wytycznych i poleceń przełożonych.
 • Na podstawie urządzeń ewidencyjnych dokonuje wyceny rzeczowych aktywów majątku na arkuszach spisu z natury, w celu określenia wartości inwentaryzowanego mienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Znajomość zasad księgowania oraz obsługi edytorów tekstu
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów materiałowych w SG
 • Znajomość nazewnictwa technicznego z zakresu techniki okrętowej i specjalnej (sprzęt i urządzenia)
 • Obsługa podstawowego sprzętu biurowego

Warszawa

"Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.

wczoraj

Opis stanowiska: Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników i zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, Obsługa pracowników w zakresie płac i ubezpieczeń, Wymagania: Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, Wykształcenie min...

Szczecin

Metro Services PL Sp. z o.o.

wczoraj

Czym będziesz się zajmować? W ramach działu należności - AR, m.in: wystawianiem i księgowaniem faktur, rozliczeniami wyciągów bankowych, opieką nad rozrachunkami klientów, rozliczaniem pozycji na kontach odbiorców, księgowaniem oraz...

Sopot

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

wczoraj

Opis stanowiska nadzór nad całością kwestii ekonomiczno-finansowych prowadzonych kontraktów, współtworzenie budżetu, prognoz oraz weryfikacja wykonania budżetu i zamówień pod kątem zgodności z budżetem, weryfikacja i zatwierdzanie...

Kraków

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

2021-11-29

Prowadzenie ewidencji księgowej, księgowanie faktur, zarządzanie zespołem specjalistów, współpraca z innymi działami firmy Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Język: ukraiński, w mowie - B2 - wyższy...

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

2021-11-29

What will you do? Accounting operations in RTR area (General Ledger & Subledgers) in accordance with US GAAP/ SOX controls, Review of both B/S and P/L for errors, omissions or inconsistencies, variance analysis, Balance sheet accounts reconciliation...

Gdańsk

Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

2021-11-29

Handling of Treasury transactions including trades confirmation and settlement Performing accounting activities, monthly mark-to-market valuations and reconciliation Daily preparation of cash flow reporting and forecasting including short-term...