Starszy księgowy

2021-09-22 Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Gdańsk
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 84754

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa, budynek 2 – piętrowy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godz.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję realizacji wydatków i dochodów budżetowych w poszczególnych pozycjach analitycznych zgodnie z przepisami finansowymi obowiązującymi w jednostkach publicznych.
 • Prowadzi ewidencję realizacji wydatków i dochodów budżetowych w ujęciu zadaniowym i strukturalnym.
 • Prowadzi ewidencję rozliczeń przesyłek pocztowych w MOSG.
 • Prowadzi ewidencję limitów na rozmowy telefoniczne i sporządza wykazy potrąceń w celu kontroli przyznanych decyzją KGSG limitów telefonicznych w MOSG.
 • Przygotowuje dokumentację dla rozliczeń kosztów utrzymania przejść granicznych dla Urzędów Wojewódzkich w celu wypełnienia umowy o refundacji środków finansowych w ramach utrzymania przejść granicznych.
 • Prowadzi rejestry: zawartych umów, zamówień dostaw, sprzedaży VAT i zakupów VAT w celu rejestracji dokonywanych zamówień publicznych przez służbę łączności i informatyki oraz kompletuje wymienione dokumenty.
 • Sporządza zapotrzebowanie na środki finansowe, zgodnie z obowiązującym w MSWiA systemem TREZOR.
 • Kompletuje, księguje i przygotowuje dowody księgowe zgodnie z wewnętrznym obiegiem dokumentów i obowiązującymi przepisami finansowymi oraz sporządza uzgodnienia ewidencyjne z Wydziałem Pionu Głównego Księgowego MOSG i Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej SG.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres, wnikliwość i dokładność
 • Znajomość i umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa
 • Znajomość obsługi MS Office
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Kębłowo

  PUH El Professional Mariusz Maszota

  dzisiaj

  Wymagania Wykształcenie minimum średnie z zakresu rachunkowości Doświadczenie w pracy w dziale księgowości znajomość zagadnień z zakresu księgowości Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel Samodzielność,...

  Warszawa

  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

  dzisiaj

  Jakie będą Twoje obowiązki? Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przewidzianych przepisami dla firm ubezpieczeniowych oraz innych sprawozdań zgodnie z wymaganiami akcjonariuszy Prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku...

  Łódź

  Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  dzisiaj

  Would you like to develop in banking sector? We are now looking for a Junior Process Officer to provide great customer experience. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class service and...