Starszy księgowy

2021-06-02 Urząd Statystyczny w Białymstoku Białystok
Urząd Statystyczny w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 79140

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


  - praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  - praca w siedzibie urzędu. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


  - podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble,
  - występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyłączeniem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy,
  - w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • dekretuje i ewidencjonowuje dowody księgowe zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zakładowym planem, oraz analizuje prawidłowość i realność ksiąg rachunkowych (prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej) w zakresie: dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, depozytów i innych sum gromadzonych na rachunkach pomocniczych Urzędu, kosztów w układzie rodzajowym, wydatków w układzie budżetu zadaniowego
 • uzgadnia salda kont syntetycznych z saldami kont analitycznych oraz sporządza zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i pomocniczych oraz dzienników częściowych
 • przygotowuje dane do miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych (RB) oraz budżetu zadaniowego
 • analizuje i ewidencjonuje zaangażowanie wydatków budżetowych
 • rozlicza dochody budżetowe oraz przekazuje je do Ministerstwa Finansów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze finansów publicznych
 • wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • zdoloność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Bielsk Podlaski

  UNIBEP S.A.

  dzisiaj

  3 800 - 4 300 PLN + premia Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: księgowanie operacji gospodarczych (w tym dokumentów związanych z importem lub nabyciem w UE) oraz weryfikacja dokumentów źródłowych dbałość o bieżącą poprawność...

  Zielona Góra

  eobuwie.pl S.A.

  dzisiaj

  Czym będziesz się zajmować? prowadzeniem rozrachunków dostawców krajowych i zagranicznych, księgowaniem wyciągów bankowych oraz innych dokumentów księgowych, realizacją płatności krajowych i zagranicznych, potwierdzaniem sald z...

  Łódź

  MakoLab S.A.

  dzisiaj

  miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków Współdziałanie z Kontrolerem finansowym w zakresie planowania, monitorowania i optymalizacji sytuacji finansowej MakoLab S.A. Utrzymywanie procesów planowania finansowego (budżetowanie) i...

  Katowice

  Capgemini Service

  wczoraj

  Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online What do you need to start? Minimum 4 years of experience in the C2C or similar area At least B2 level of English...

  Katowice

  Capgemini Service

  wczoraj

  Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online What do you need to start? Very good command of spoken and written English (C1) Experience in Accounts Payable process Practical...

  Kraków

  Capgemini Polska Sp. z o.o.

  wczoraj

  Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online What do you need to start? Very good command of spoken and written English (C1) Experience in Accounts Payable process Practical...