Starszy księgowy

2021-03-17 Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Rzeszów
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 75906

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z podatnikami.


Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 16 – to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł,
 • Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz wydaje postanowienia w tym zakresie
 • Kontroluje prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonanych przez płatników i inkasentów
 • Przeprowadza rozliczenia rachunku kasowego pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej
 • Prowadzi ewidencję i rozlicza sumy depozytowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz prawa podatkowego, w szczególności: ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych,
 • Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji, tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Katowice

  Genpact PL

  dzisiaj

  Inviting applications for the role of the HR Admin& Payroll Specialist. Responsibilities Answering to routine employees queries on labor law and internal procedures for personnel administration. Investigating and solving employees claims on...

  Katowice

  Genpact PL

  dzisiaj

  Inviting applications for the role of Price Claims Specialist with Italian. We are looking for the candidates willing to join us to work for great organization and our customer - Unilever Responsibilities: Perform daily price control related...

  Dobczyce k. Krakowa

  Wawel SA

  dzisiaj

  CO BĘDZIESZ U NAS ROBIĆ?: zajmować się dekretacją i księgowaniem wybranych dokumentów weryfikować prawidłowości ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych brać udział w procesie zamknięcia miesiąca i zamknięcia roku...