Starszy księgowy

2022-05-18 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Warszawa
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 99037

Warunki pracy

- praca biurowa,


- praca przy komputerze przekracza 4 godziny dziennie,


- praca pod presją terminów,


- stres związany z obsługą klientów wewnętrznych i zewnętrznych,


- stanowisko zlokalizowane jest na I piętrze urzędu,


- konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami (budynek 2 piętrowy),


- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,


- brak podjazdów i wind w budynku,


- pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób z


  niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • księgowo ewidencjonuje dochody i wydatki budżetowe oraz przygotowuje dane do sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,
 • aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu planów oraz sprawozdań w układzie budżetu zadaniowego,
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
 • sporządza dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe z ZUS (obsługa programu PŁATNIK),
 • sporządza dokumenty rozliczeniowe PFRON oraz sprwozdania GUS w zakresie wynagrodzeń,
 • rozlicza podróże służbowe,
 • w zastępstwie sporządza listy płac oraz nalicza inne należności przysługujące pracownikom oraz prowadzi ewidencję wynagrodzeń w programie płacowym,
 • przeprowadza inwentaryzację aktywów i pasywów drogą potwierdzeń sald i weryfikacji dokumentacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych.
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości.
 • Znajmość przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych i podatkowych.
 • Znajomość przepisów o ZFŚS.
 • Biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office, z uwzględnieniem programu pocztowego MS Outlook.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości jednostek budżetowych,
 • możliwość zastępowania głównego księgowego, zgodnie z wymogami art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • znajomość programu PROGMAN,
 • znajomość programu TREZOR,
 • znajomość programu obsługi NBP,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność organizacji pracy własnej

Warszawa

JTI GBS

dzisiaj

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan An ambitious goal to set up a new Global Business Center Complex environment...

Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

dzisiaj

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Weryfikacja, dekretacja, kontrola i księgowanie dokumentów finansowych Rozliczanie: sald księgowych – zobowiązań i należności, stanów magazynów Bieżąca...

Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

dzisiaj

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Administracyjna obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zgodnie z ustaleniami Komisji Socjalnej i decyzjami osób uprawnionych; Zbieranie,...