Starszy księgowy

2021-11-14 Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Warszawa
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87572

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Weryfikuje, dekretuje i na bieżąco księguje dokumenty finansowo-księgowe z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników oraz Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policyjnych przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego,,
 • Sporządza umowy pożyczek przyznanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych osobom uprawnionym,
 • Monitoruje na bieżąco zobowiązania z tytułu pożyczek przydzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • Monitoruje na bieżąco zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłaconych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Przekazuje informacje o udzielonych pożyczkach osobom uprawnionym do sekcji do spraw wydatków osobowych,
 • Opracowuje projekty regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i decyzji o powołaniu i zmianach osobowych w składzie komisji do spraw gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i komisji do spraw gospodarowania środkami Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz przygotowuje dokumentację dotyczącą uzgodnień regulaminu z zakładowymi związkami zawodowymi,
 • Przygotowuje i kompletuje akta spraw ostatecznie zakończonych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej
 • Dobra znajomość ustaw: o rachunkowości, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o związkach zawodowych w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • Umiejętności: stosowania prawa, obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych
 • umiejętność pracy w zespole.

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to be part of our Business Intellingence capability development and help us fight financial crime? We are now looking for a (Senior) Data Analysts Financial Crime Prevention, Poland and Estonia to join the Performance and Data...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to gain knowledge in anti-money laundering and build your future career in modern international team? We are now looking for a Junior Process Officer in KYC, Łódź to support KYC department in efforts to prevent money laundering,...

Polkowice

Estella Sp. z o.o.

wczoraj

Obowiązki: sporządzanie list płac wynagrodzenia pracowników ze stosunku pracy umów cywilnoprawnych prowadzenie spraw kadrowych : przyjęcia, zwolnienia pracowników prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowe sporządzanie deklaracji skarbowych...

Warszawa

Schindler Polska Spółka z o.o.

wczoraj

Przygotowywanie zestawień i raportów NBP, GUS i innych Przygotowywanie deklaracji dot. podatku u źródła oraz sprawozdań IFT Wsparcie w przygotowaniu sprawozdań finansowych Udział w tworzeniu narzędzi excel wspierających i usprawniających...

Gdańsk

Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

2021-12-03

Handling of Treasury transactions including trades confirmation and settlement Performing accounting activities, monthly mark-to-market valuations and reconciliation Daily preparation of cash flow reporting and forecasting including short-term...

Warszawa

Centrum Informatyki Statystycznej

2021-12-02

Obsługa finansowo-księgowa, w tym: dekretowanie wyciągów bankowych zaangażowania wydatków budżetowych sprawdzanie dokumentów do zapłaty pod względem formalnym i rachunkowym sporządzanie przelewów znajomość przepisów ustawy o...