Starszy księgowy

2021-03-22 Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Warszawa
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76130

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca terminowa, niekiedy wykonywana pod presją czasu. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Nalicza i ewidencjonuje wynagrodzenia, zasiłki z ubezpieczenia społecznego i inne świadczenia dla pracowników i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz sporządza listy płac w celu dokonania wypłat w prawidłowej wysokości.
 • Nalicza i rozlicza składki ZUS w celu prawidłowego przekazania dokumentów rozliczeniowych do ZUS oraz oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w celu dokonania prawidłowych potrąceń z wynagrodzeń i realizacji obowiązków płatnika składek.
 • Sporządza zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalnych, rentowych i inne zaświadczenia o zarobkach w celu realizacji wniosku pracownika albo przedłożenia innym instytucjom i organom państwa.
 • Sporządza we współpracy z innymi pracownikami sprawozdania i złożone informacje w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o wynagrodzeniach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok w pracy biurowej lub powyżej 1,5 roku w administracji
 • Znajomość Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej i Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość obsługi komputera
 • Odpowiedzialność
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Lublin

  ROHLIG SUUS Logistics SA

  dzisiaj

  Do twoich zadań należeć będzie: Organizacja przepływu dokumentacji spedycyjnej Kontrola dokumentacji transportowej Prowadzenie korespondencji dotyczącej działalności spedycyjnej Przyjmowanie gotówki od przewoźników i konwojentów wraz z...

  Poznań - Grochowe Łąki 4

  neoBANK

  dzisiaj

  Twój zakres obowiązków Kompleksowa ocena opłacalności i efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Analiza wyników finansowych (w tym pełna księgowość) oraz biznesplanów, Przeprowadzanie badania zdolności kredytowej, w tym w...

  Zabrze

  DB Cargo Polska S.A.

  dzisiaj

  Czas na DB - dołącz do zespołu DB Cargo Polska i realizuj z nami naszą misję, wizję i wartości! To dzięki naszym pracownikom jesteśmy wiodącym dostawcą usług logistycznych w Europie centralnej. Spółka DB Cargo Polska S.A. oferuje...

  Katowice

  Grant Thornton

  wczoraj

  Pracując jako (Starszy)Specjalista ds. księgowości będziesz współodpowiedzialny(a) za prowadzenie pełnej księgowości i sprawozdawczości podatkowej naszych Klientów, sporządzanie raportów zarządczych i deklaracji podatkowych, a także...

  Szczecin

  Metro Services PL Sp. z o.o.

  wczoraj

  Czym będziesz się zajmować? przeprowadzanie kontroli wewnętrznej procesów z zakresu różnych obszarów księgowych, testowanie projektowanych kontroli oraz ich efektywności, projektowanie nowych kontroli dla migrowanych procesów księgowych,...

  Szczecin

  Metro Services PL Sp. z o.o.

  wczoraj

  General duties: responsibility for performing tasks within a selected accounting area (GA), process optimization in the GA area, supporting team members in implementing initiatives and raising quality standards, supporting clients in the scope of...