Starszy księgowy

2021-02-12 Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Warszawa
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74474

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Weryfikuje, dekretuje oraz księguje dokumenty finansowo-księgowe w zakresie dochodów przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego,
 • Weryfikuje, dekretuje oraz księguje dokumenty dotyczące należności Skarbu Państwa przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego,
 • Sporządza dokumenty księgowe z ustaloną kwotą, kwalifikacją dochodów budżetowych wg. klasyfikacji budżetowej,
 • Uzgadnia salda kont rozrachunkowych należności z tytułu dochodów budżetowych,
 • Uczestniczy w sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych dotyczących dochodów budżetowych, wydatków budżetowych,
 • Przygotowuje zestawienia i specyfikacje w zakresie dochodów budżetowych na podstawie ewidencji księgowej,
 • Przygotowuje dokumenty księgowe do archiwizacji,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości,
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • Umiejętności: stosowania prawa, pracy w zespole, obsługi komputera (pakiet MS Office,)
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Warszawa

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

  Warszawa

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów Analiza sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań...

  Wrocław

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

  Świnoujście

  Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

  2021-02-16

  Warunki pracy Praca w biurze i obsługa urządzeń biurowych, monitor ekranowy powyżej 4 godzin dziennie, budynek piętrowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Prowadzi ewidencję materiałów pędnych i smarów w celu...

  Szczecin

  Metro Services PL Sp. z o.o.

  2021-02-16

  General duties: responsibility for performing tasks within a selected accounting area (GA), process optimization in the GA area, supporting team members in implementing initiatives and raising quality standards, supporting clients in the scope of...

  Niemce

  Varroc Lighting Systems

  2021-02-15

  Zakres obowiązków: Koordynacja procesu księgowania faktur oraz innych dokumentów; Dekretacja i księgowanie dokumentów, zgodnie z bieżącymi przepisami, w tym ustalanie obowiązku do VAT i CIT; Analiza oraz uzgadnianie kont księgowych dla...