Starszy księgowy

2020-08-31 Izba Administracji Skarbowej w Krakowie Kraków
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 67780

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności
- obsługa innych urządzeń biurowych
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna
- w budynku znajduje się winda
- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości Izby.
 • Realizowanie planu finansowego.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, udział w sporządzaniu sprawozdań finasowych Izby.
 • Prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych.
 • Obsługa rachunków bankowych Izby.
 • Prowadzenie kasy Izby.
 • Prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracji lub pracy biurowej
 • Łatwość komunikacji, konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań wymienionych w opisie.
 • Znajomość zasad księgowości i rachunkowości.
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 306) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Warszawa

  Medicover sp. z o.o.

  2020-09-09

  Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Nasza oferta czeka na Ciebie jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane finanse i rachunkowość) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w dużej firmie lub biurze rachunkowym...

  Łódź

  Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  2020-09-09

  Would you like to Finance & Accounting Services? We are now looking for a Senior Accounting & Tax Specialist to our Finance Poland Team. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

  Łódź

  Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  2020-09-09

  Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences...

  Karczew

  SuperDrob S.A.

  2020-09-07

  Obowiązki: kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym oraz rachunkowym nadzór nad rejestrami podatku VAT oraz ich weryfikacja uzgodnienie kont w zakresie podatku VAT generowanie raportów oraz deklaracji VAT/JPK przygotowanie i...

  Warszawa

  Accenture Sp. z o. o.

  2020-09-06

  What will you do? Preparation of the reporting packs for the financial audit purposes (US GAAP) Assistance in the preparation of statutory account packs Dealing with external auditors & accounting advisors Reviewing of local bookkeeper’s work...

  Warszawa

  Globalworth Poland

  2020-09-04

  Zadania na stanowisku: Prowadzenie ksiąg kilku spółek wg. PSR, Weryfikacja pracy Młodszych Księgowych, Przygotowywanie deklaracji podatkowych, Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, Raportowanie do Głównej Księgowej na potrzeby...