Starszy księgowy

2021-06-09 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Wąbrzeźno
Ogłoszenie o naborze Nr 79415

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera. Siedziba Inspektoratu znajduje się na I piętrze, bez windy. Praca w godzinach  od poniedziałku do piątku.

Zakres zadań

 • nadzorowanie sporządzania projektu budżetu oraz układu wykonawczego budżetu
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem
 • przygotowywanie sprawozdań
 • dokonywanie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym
 • realizowanie wydatków i dochodów budżetowych
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem
 • opracowywanie procedur dotyczących, min.: rachunkowości, kontroli finansowej, procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, zwrotu środków publicznych, gospodarki materiałowej i mienia
 • prowadzenie kont syntetycznych i analitycznych do dochodów oraz wydatków i kosztów budżetowych
 • sporządzanie list płac, zasiłków chorobowych i opiekuńczych
 • naliczanie podatku od wynagrodzeń oraz sporządzanie deklaracji w celu rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i sporządzanie deklaracji i raportów w celu rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • prowadzenie ewidencji analitycznej ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
 • dekretowanie dokumentów księgowych
 • sporządzenie przelewów w celu realizacji płatności
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych z kadrami inspektoratu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną; posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub też osoba, która posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programu Microsoft Office; •umiejętność obsługi programu PŁATNIK, •umiejętność obsługi programu BeSTia •znajomość obsługi programów finansowo - księgowych: Finanse i Księgowość, Kadry i Płace firmy Info-System oraz Radix
 • umiejętność obsługi programu PŁATNIK, •
 • umiejętność obsługi programu BeSTia
 • znajomość obsługi programów finansowo - księgowych: Finanse i Księgowość, Kadry i Płace firmy Info-System oraz Radix

Bielsk Podlaski

UNIBEP S.A.

dzisiaj

3 800 - 4 300 PLN + premia Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: księgowanie operacji gospodarczych (w tym dokumentów związanych z importem lub nabyciem w UE) oraz weryfikacja dokumentów źródłowych dbałość o bieżącą poprawność...

Zielona Góra

eobuwie.pl S.A.

dzisiaj

Czym będziesz się zajmować? prowadzeniem rozrachunków dostawców krajowych i zagranicznych, księgowaniem wyciągów bankowych oraz innych dokumentów księgowych, realizacją płatności krajowych i zagranicznych, potwierdzaniem sald z...

Łódź

MakoLab S.A.

dzisiaj

miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków Współdziałanie z Kontrolerem finansowym w zakresie planowania, monitorowania i optymalizacji sytuacji finansowej MakoLab S.A. Utrzymywanie procesów planowania finansowego (budżetowanie) i...

Katowice

Capgemini Service

wczoraj

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online What do you need to start? Minimum 4 years of experience in the C2C or similar area At least B2 level of English...

Katowice

Capgemini Service

wczoraj

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online What do you need to start? Very good command of spoken and written English (C1) Experience in Accounts Payable process Practical...

Kraków

Capgemini Polska Sp. z o.o.

wczoraj

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online What do you need to start? Very good command of spoken and written English (C1) Experience in Accounts Payable process Practical...