Starszy kontroler rozliczeń

2021-09-08 Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Warszawa
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler rozliczeń
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84053

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Izby Administracji Skarbowej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca terminowa, wykonywana pod presją czasu. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Nalicza i ewidencjonuje wynagrodzenia, zasiłki z ubezpieczenia społecznego i inne świadczenia dla pracowników i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz sporządza listy płac w celu dokonania wypłat w prawidłowej wysokości.
 • Nalicza i rozlicza składki ZUS w celu prawidłowego przekazania dokumentów rozliczeniowych do ZUS oraz oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w celu dokonania prawidłowych potrąceń z wynagrodzeń i realizacji obowiązków płatnika składek.
 • Sporządza zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalnych, rentowych i inne zaświadczenia o zarobkach w celu realizacji wniosku pracownika albo przedłożenia innym instytucjom i organom państwa.
 • Sporządza samodzielnie i we współpracy z innymi pracownikami sprawozdania i złożone informacje zawierające ocenę prawną w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o wynagrodzeniach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze płac lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Odpowiedzialność
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Warszawa - Praga

  Modus Sp. z o.o. Sp. Kom.

  dzisiaj

  Zakres odpowiedzialności: bieżąca weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym, rachunkowym; dekretowanie oraz księgowanie dokumentów w systemie księgowym ENOVA; uzgadnianie sald kont księgowych; udział w sporządzaniu...

  Pieńków

  Adamed Pharma S.A.

  dzisiaj

  Tworzenie oraz utrzymywanie modeli danych z wykorzystaniem Power Pivot, Power BI, SQL Server (SSAS), Integracja i transformacja danych z różnych źródeł, Wsparcie Finansowych Biznes Partnerów i Menadżerów w projektowaniu nowych wskaźników...

  Pabianice

  Adamed Pharma S.A.

  dzisiaj

  Kalkulacja kosztów wytworzenia, Analiza wykonania budżetów kosztowych, Formułowanie wniosków i rekomendacji w wyniku przeprowadzanych analiz odchyleń i analiz scenariuszowych, Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania procesów budżetowania,...

  Warszawa - Praga

  Modus Sp. z o.o. Sp. Kom.

  dzisiaj

  Zakres odpowiedzialności: bieżąca weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym, rachunkowym; dekretowanie oraz księgowanie dokumentów w systemie księgowym ENOVA; uzgadnianie sald kont księgowych; udział w sporządzaniu...

  Wrocław

  Dongshin Motech Poland Sp. z o.o.

  dzisiaj

  bieżąca obsługa faktur, wsparcie działu księgowości, wykształcenie w zakresie rachunkowości lub finansów, zaawansowana znajomość programu MS Excel, 1-2 lata doświadczenia w obszarze księgowości lub finansów, znajomość ustawy o VAT,...

  Zielona Góra

  Lumel Alucast Sp. z o.o.

  dzisiaj

  Do zadań pracownika należeć będzie m.in.: prowadzenie rejestrów zakupów towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb wyliczenia podatku VAT, w tym: wprowadzanie danych do systemu SAP, współtworzenie raportów,...