Starszy Analityk w Departamencie Inwestycji Samorządowych

2021-02-03 Polski Fundusz Rozwoju S.A. Warszawa Centrum
Starszy Analityk w Departamencie Inwestycji Samorządowych
Miejsce pracy: Warszawa Centrum

Termin: 5 MARCA 2021 r.


Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym będziesz:
 • przygotowywać analizy ekonomiczno-finansowe spółek,
 • tworzyć modele finansowe na potrzeby ww. analiz oraz wycenę spółek,
 • przeprowadzać analizę projektów inwestycyjnych, w tym analizę efektywności projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
 • przygotowywać analizy rynkowe i regulacyjne,
 • uczestniczyć w procesach inwestycyjnych, w tym przeprowadzać analizy przy sporządzaniu wniosków inwestycyjnych i prowadzeniu procesów due diligence oraz monitorować projekty inwestycyjne i lokaty Funduszu,
 • wspierać zespół transakcyjny przy poszukiwaniu nowych celów inwestycyjnych.
Dołącz do nas, jeżeli:
 • posiadasz wykształcenie wyższe ekonomiczne (kierunek studiów: finanse przedsiębiorstwa, bankowość, metody statystyczne i ilościowe/ekonometria, ekonomia),
 • posiadasz min. 2- letnie doświadczenie w pracy w instytucji finansowej (w banku w dziale finansowania przedsiębiorstw, biurze maklerskim, funduszu typu private equity, itp.) lub w spółce doradczej (doradztwo transakcyjne, corporate finance),
 • znasz zasady rachunkowości w stopniu pozwalającym przeprowadzić biegle analizy historycznych sprawozdań finansowych,
 • posiadasz umiejętność modelowania finansowego w stopniu średnio zaawansowanym,
 • charakteryzuje Cię bardzo dobra umiejętność analitycznego myślenia,
 • potrafisz efektywnie organizować sobie pracę oraz potrafisz pracować w zespole,
 • aktywnie podchodzisz do rozwiązywania problemów, posiadasz inicjatywę, jesteś samodzielny i kreatywny,
 • znasz biegle język angielski.
Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in:

Warszawa

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

Warszawa

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów Analiza sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań...

Wrocław

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

Krotoszyn

Dino Polska S.A.

2021-02-16

Analizę danych pochodzących z różnych źródeł Rozliczanie comiesięcznych wyników firmy i linii biznesowych oraz KPI działów Opracowywanie planów i prognoz dla grupy kapitałowej Umiejętności pracy z dużymi wolumenami danych Otwartości...

Warszawa

PwC

2021-02-16

Rola: udział w projektach due diligence, realizowanych dla największych i najbardziej znanych inwestorów strategicznych i funduszy private equity ocena rzeczywistej rentowności oraz identyfikacja kwestii wpływających na wycenę analizowanych...

Warszawa

Bank Ochrony Środowiska S.A.

2021-02-16

Poszukujemy osoby, do której zadań należeć będzie: przygotowywanie i strukturyzowanie transakcji finansujących inwestycje klientów analiza modeli finansowych i biznes planu przedstawianych przez klientów prowadzenie negocjacji z klientami w...