Starsza księgowa / Starszy księgowy - Księga Główna

2022-06-09 IMPEL Business Solutions Sp. z o.o. Wrocław, ul. Słonimskiego 6

Impel Business Solutions, będąca częścią grupy Impel specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze specjalistycznych usług back office.

 

Zapewnia pełną i profesjonalną obsługę firmy oraz jej pracowników w obszarach obsługi kadrowo-płacowej, doradztwa procesowego, robotyzacji i automatyzacji procesów, księgowości, zarządzania dokumentacją oraz doradztwa podatkowego.

Starsza księgowa / Starszy księgowy - Księga Główna
Miejsce pracy: Wrocław, ul. Słonimskiego 6

 

Twój zakres obowiązków:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzonych Spółek zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów okresowych na GPW, dokumentacji podatkowej (CIT i VAT) i statystycznej (GUS,NBP)
 • Przygotowywanie raportów na potrzeby kadry zarządzającej, Zarządu Spółek, banków i instytucji zewnętrznych
 • Przygotowywanie i wdrażanie wewnętrznych standardów z zakresu księgowości
 • Kontrolowanie dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi
 • Współudział w opracowywaniu instrukcji i procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obszaru księgowego w strukturach grupy
 • Reprezentowanie Spółek przed instytucjami zewnętrznymi – US, ZUS, GUS, PFRON, NBP, Urząd Celny, banki, audytorzy.
Nasze wymagania:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowany kierunek Rachunkowość lub Finanse
 • Praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego oraz przepisów dot. sporządzania raportów okresowych przez emitentów papierów wartościowych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji w zespole
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Postawa prokliencka, świadomość biznesowa
 • Gotowość do poszerzania kompetencji zawodowych
 • Dobra znajomość MS Office, w szczególności Excel
 • Mile widziany Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz znajomość MSR
 • Mile widziana umiejętność obsługi systemów: SAP i IMPULS
To oferujemy:
 • Pracę w organizacji o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku
 • Współpracę z ekspertami z obszaru księgowości
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Wsparcie przy wdrożeniu do nowych zadań
 • Możliwość nauki i rozwoju zawodowego
 • Udział w projektach usprawniających procesy biznesowe w spółce
 • Poznanie nowoczesnych technologii i narzędzi do optymalizacji i automatyzacji procesów księgowych - RPA, Lean Management
 • Możliwość realizowania własnych, innowacyjnych pomysłów
 • Możliwość korzystania z benefitów pozapłacowych

Warszawa

JTI GBS

dzisiaj

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan An ambitious goal to set up a new Global Business Center Complex environment...

Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

dzisiaj

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Weryfikacja, dekretacja, kontrola i księgowanie dokumentów finansowych Rozliczanie: sald księgowych – zobowiązań i należności, stanów magazynów Bieżąca...

Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

dzisiaj

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Administracyjna obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zgodnie z ustaleniami Komisji Socjalnej i decyzjami osób uprawnionych; Zbieranie,...

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

dzisiaj

What will you do? Preparation of the reporting packs for the financial audit purposes (US GAAP) Assistance in the preparation of statutory account packs Dealing with external auditors & accounting advisors Reviewing of local bookkeeper’s work...

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

wczoraj

What will you do: Prepare month-end reporting in a timely and accurate manner, with emphasis on detailed analysis, Perform a review of both B/S and P/L for errors, omissions or inconsistencies, variance analysis, Interpreting and analyzing actual...

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

2022-06-24

What will you do? Accounting operations in RTR area (General Ledger & Subledgers) in accordance with US GAAP/ SOX controls, Review of both B/S and P/L for errors, omissions or inconsistencies, variance analysis, Balance sheet accounts reconciliation...