Specjalista w Sekcji Nadzoru i Sprawozdawczości w Biurze Księgowości

2021-04-29 Centrala NFZ Warszawa

Specjalista w Sekcji Nadzoru i Sprawozdawczości
w Biurze Księgowości

Numer ogłoszenia: BK/21/84


Miejsce pracy: Warszawa


Termin składania ofert 07.05.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • sporządzanie zawiadomień o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 • sporządzanie sprawozdań i analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • wyjaśnianie różnic pomiędzy zbiorczym zestawieniem zrealizowanych recept sporządzanym przez Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ, a danymi w zakresie kosztów refundacji cen leków wykazanymi w miesięcznym sprawozdaniu finansowym;
 • sporządzanie zestawień egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców i aptek;
 • współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi Centrali NFZ oraz komórkami księgowości w Oddziałach Wojewódzkich NFZ;
 • przyjmowanie oraz wstępna kontrola rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych przez Oddziały Wojewódzkie;
 • przeprowadzanie kontroli prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dowodów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych, terminowości regulowania zobowiązań finansowych oraz egzekwowania należności przez oddziały wojewódzkie;
 • kontrola poprawności formalnej oraz rachunkowej projektów umów sporządzanych przez komórki organizacyjne Centrali NFZ;
 • udział w pracach komisji przetargowych;
 • prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych dotyczących Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • przygotowywanie dokumentacji księgowej do archiwizacji;
 • inne zadania zlecone przez przełożonych.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe lub średnie (preferowane kierunki ekonomiczne lub pokrewne)
 • Lata pracy zawodowej:
  - minimum 3 lata w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
  - minimum 5 lat w przypadku posiadania wykształcenia średniego.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w księgowości, finansach publicznych lub administracji publicznej;
 • znajomość ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 t.j.);
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);
 • znajomość ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.);
 • znajomość obsługi programów Microsoft Office;
 • umiejętności analityczne;
 • systematyczność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność;
 • skrupulatność;
 • komunikatywność;
 • kultura osobista;
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy
 • zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Gdańsk

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za kalkulację wynagrodzeń prowadzenie administracji kadrowej klientów KPMG przygotowywanie raportów, zestawień, deklaracji ZUS, PIT, PFRON wsparcie i weryfikacja pracy Asystentów Oczekujemy minimum 4...

Warszawa

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za kalkulację wynagrodzeń prowadzenie administracji kadrowej klientów KPMG przygotowywanie raportów, zestawień, deklaracji ZUS, PIT, PFRON wsparcie i weryfikacja pracy Asystentów Oczekujemy minimum 4...

Gdańsk

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za kalkulację wynagrodzeń prowadzenie administracji kadrowej klientów KPMG przygotowywanie deklaracji ZUS, PIT przygotowywanie raportów, zestawień Oczekujemy minimum 2 lata doświadczenia w pełnej...

Kraków

Cavatina GW Sp. z o.o.

2021-05-13

Opis stanowiska: pozyskiwanie i aktualizacja informacji kosztów materiałów i robocizny w Polsce i w UE, ocena wartości budżetów, przedmiarowanie, szacowanie zużycia, tworzenie budżetów, kontrola przepływów kosztów, prognozowanie...

Poznań

Majorel Polska Sp. z o.o.

2021-05-11

Your responsibilities Preparation of group financial reporting pack (IFRS) Preparation of statutory account pack (Polish Accounting Act) Dealing with external auditor, tax consultants and group accounting Active participation in accounting processes...

Łódź

Simply Talented

2021-05-03

Masz teraz szansę dołączyć do tego zespołu jeśli: Umiesz i lubisz: weryfikowanie poprawności ujęcia zdarzeń gospodarczych pod kątem rachunkowym i podatkowym sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych prowadzenie...