Specjalista w Sekcji ds. ekonomicznych i inwentaryzacji

2020-01-27 Uniwersytet Warszawski Warszawa

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

Uniwersytet Warszawski należy do najlepszych szkół wyższych w Polsce. Wydział Fizyki UW jest nie tylko wiodącym wydziałem w Polsce, ale także jest klasyfikowany wśród pierwszych 75 wydziałów fizyki w rankingu światowym.

 

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista w Sekcji ds. ekonomicznych i inwentaryzacji

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

Miejsce wykonywania pracy: Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

 

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego;
 • znajomości zasad rachunkowości;
 • obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny Excel);
 • doświadczenia w pracy w księgowości;
 • dobrej organizacji pracy i samodzielności w rozwiązywaniu problemów;
 • umiejętności analitycznych.
Dodatkowymi atutami będą:
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • doświadczenie w rozliczaniu środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich, strukturalnych, budżetu Państwa;
 • znajomości pracy w systemie SAP.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
  z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim.

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

      .......................................                                                                             ..............................................................................................
       (miejscowość i data)                                                                                   (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)


Warszawa

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

2020-11-02

Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży outsourcingu, pilnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Młodszy analityk KYC z językiem włoskim Opis stanowiska: Zbieranie informacji na temat klientów za pośrednictwem wewnętrznych i...

Kraków

Accenture Sp. z o. o.

2020-11-02

For one of the most recognizable online Search Engine we are currently looking for candidates to join the position in Risk and Compliance team. What will you do: Performing identity verification documents check, and research on a range of...

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

2020-11-02

What will you do? Accounting operations in Fixed Assets area in accordance with US GAAP/ SOX controls, Performing asset capitalization, retirement, maintenance requests and setup new assets in Fixed Assets subledger, Balance sheet accounts...

Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom

Regionalna Izba Obrachunkowa

2020-11-02

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy Liczba etatów: 10 Miejsce pracy: RIO w Warszawie: ul. Koszykowa 6A, Warszawa - 4 etaty RIO w Warszawie ZZ w Ostrołęce: ul. Mickiewicza 10, Ostrołęka - 2 etaty RIO w Warszawie ZZ w Ciechanowie: ul. 17...

Motaniec k/Kobylanki

Netto Sp. z o.o.

2020-10-29

BUSINESS CONTROLLER ZAJMUJE SIĘ: Budowaniem i przygotowywaniem raportów Dostarczaniem wnikliwych analiz finansowych Ocenianiem rentowności inwestycji Tworzeniem strategii cenowych Braniem udziału w procesie budżetowania i prognozy...

Warszawa

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

2020-10-28

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało: Koordynacja prac budżetowych i przygotowanie kompletnego budżetu Spółki, Kontrola realizacji budżetu, miesięczne raportowanie wyników łącznie z analizą odchyleń, prognozy wykonania...