Specjalista ds. rozliczeń i analiz

2021-06-03 Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku S.A. Jedlicze

Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.  to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN Południe która prowadzi działalność związaną z realizacją w imieniu przedsiębiorców (producentów i importerów) obowiązku odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych.
Specjalizacją Spółki jest organizacja zbiórki i przemysłowego wykorzystania olejów odpadowych. Producenci  i importerzy olejów smarowych na których spoczywa obowiązek realizacji ustawowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych zlecają Spółce jego wykonanie. Zleceniodawcy wysoko oceniają poziom wykonywanych usług czego wyrazem jest systematyczny wzrost ilości obsługiwanych podmiotów.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Specjalista ds. rozliczeń i analiz
Miejsce pracy: Jedlicze
Nr ref.: RZ KOP 01

Ważne do: 19.06.2021

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:
 • nadzór nad korespondencją przychodząca i wychodzącą w Spółce
 • sporządzanie pleceń przelewów zgodnie z preliminarzem płatności
 • rozliczanie delegacji służbowych
 • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych
 • wprowadzanie dowodów księgowych do systemu  księgowego
 • dekretacja dowodów księgowych
 • prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
 • prowadzenie rozrachunków z pracownikami
 • współpraca z ubezpieczycielami
 • wystawianie faktur sprzedaży w systemie księgowym
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS     
Pracując u nas możesz liczyć na:
 • stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród
 • dofinansowanie urlopu,  wypoczynku dzieci i młodzieży, program Pracodawca Przyjazny Rodzinie
 • bogaty pakiet benefitów: ubezpieczenie na życie, karty zniżkowe na paliwo
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy    
Jeśli spełniasz poniższe wymagania:
 • wykształcenie wyższe (mile widzialne kierunki: ekonomia, administracja)
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • praktyczne umiejętności analityczne oraz umiejętność rozwiązywania problemów
 • bardzo dobre umiejętności personale i komunikacyjne
 • umiejętności dobrej organizacji pracy
 •  znajomość aplikacji biurowych oraz pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych*,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści zamieszczonej poniżej*

 

 

* KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Danych jest Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. z siedzibą w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14 , 38-460 Jedlicze , NIP: 684-22-76-912, REGON: 371029507

1. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: konsorcjum.jedlicze@rnjsa.com.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana
3. Odbiorcami danych osobowych Kandydata będą: pracownicy działu Biuro HR
4. Dane osobowe będą przechowywane przez do końca roku, w którym zostały pozyskane;
5. Ma Pan/Pani prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.
*ZGODY

Kandydatów prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższych zapisów


Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić)na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y (niepotrzebne skreślić) na na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. , w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

..............................
(podpis kandydata)

Międzyzdroje

Amber Baltic Sp. z o.o.

dzisiaj

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialana za następujące zadania: obsługa systemów rezerwacyjnych oraz zarządzanie cenami analiza, prognoza i optymalizacja przychodów hotelu aktywny udział w tworzeniu budżetu pobytowego...

Genpact PL

dzisiaj

Inviting applications for the role of Accounts Payable Specialist with Polish Responsibilities: Performing invoice processing primary review against set guidelines; Investigating and resolving any invoice mismatches in the system or reject /...

Genpact PL

dzisiaj

Inviting applications for the role of Accounts Payable Specialist with Polish Responsibilities: Performing invoice processing primary review against set guidelines; Investigating and resolving any invoice mismatches in the system or reject /...

Warszawa

PLAY

dzisiaj

Twoje zadania: Naliczanie wynagrodzenia dla Partnerów (generowanie raportów prowizyjnych, refundacyjnych, itp.) Konfigurowanie danych niezbędnych do rozliczeń Dbanie o jakość danych w systemie rozliczeniowym Definiowanie błędów...

Poznań

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

dzisiaj

Wymiar etatu: 1 – umowa o pracę (umowa na zastępstwo) Zakres obowiązków: przygotowywanie sprawozdań rocznych i półrocznych z wykonania budżetu przez Departament monitorowanie planu i wykonana dochodów i wydatków Departamentu realizacja...

Warszawa

Centrala NFZ

dzisiaj

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: terminowe i zgodne z obowiązującymi procedurami prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na podstawie...