Specjalista ds. projektów

2021-06-04 Dolnośląska Szkoła Wyższa WrocławDolnośląska Szkoła Wyższa

Uczelnia z ponad 20-letnią tradycją, kształcąca inżynierów informatyki – ogłasza konkurs
na stanowisko:
Specjalista ds. projektów
Miejsce pracy: Wrocław

Stanowisko Specjalisty ds. projektów obejmuje wszelkie działania polegające na poszukiwaniu funduszy zewnętrznych na realizowane działania Uczelni, aplikowanie o dostępne, zweryfikowane fundusze, skuteczne ich pozyskiwanie oraz późniejsza, prawidłowa realizacja zaplanowanych działań i prawidłowe rozliczanie pozyskanych funduszy.

Zakres obowiązków
 • Organizacja pracy biura:
  • prowadzenie dokumentacji i korespondencji biura;
  • prowadzenie kalendarza spotkań;
  • przygotowanie i zamieszczanie treści na stronę internetową;
  • organizacja spotkań projektowych /np. liderów projektów; księgowych itd.;
  • sprawozdawanie menadżerowi jednostki wszelkich danych/informacji i informowanie o wszelkich nieprawidłowościach lub trudnościach w realizacji projektów;
 • Współpraca z innymi działami Uczelni: przygotowywanie, wymiana i weryfikacja dokumentacji związanej z realizacją projektów we współpracy z innymi jednostkami Uczelni.
 • Upowszechnianie informacji wewnętrznej w Uczelni o ogólnopolskich i międzynarodowych programach, konkursach, grantach, inicjatywach w zakresie pozyskiwania środków na realizację zadań naukowych i rozwojowych.
 • Poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność Uczelni i aplikowanie o nie.
 • Wsparcie procesów przygotowywania wniosków: formalne, techniczne i merytoryczne w programach i konkursach finansowanych ze środków zewnętrznych.
 • Wsparcie administracyjne realizowanych przez pracowników i Uczelnię projektów naukowo-badawczych, strukturalnych i rozwojowych, pozyskanych ze środków zewnętrznych, w ramach programów krajowych i zagranicznych:
  • kontakt z instytucjami finansującymi realizację projektów i ogłaszającymi konkursy;
  • tworzenie i prowadzenie dokumentacji formalnej i administracyjnej projektów realizowanych w biurze/Uczelni;
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi realizującymi projekty w kooperacji z Uczelnią;
  • wspieranie koordynatorów/kierowników projektów w ich pracy /pomoc przy sprawozdaniach, zapytaniach ofertowych, wsparcie przy kontroli projektu;
  • przygotowywanie sprawozdawczości projektów (raporty cykliczne, sprawozdania merytoryczne, dotrzymywanie terminów itp.);
  • udział w kontrolach projektów realizowanych w Uczelni i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji kontrolnej.
Poszukiwane kompetencje
 • wykształcenie wyższe (na kierunkach np. zarządzanie, ekonomia, administracja, itp.);
 • mile widziane ok. 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych np. UE;
 • umiejętność pracy z systemami (np. SL2014, OSF/ZSUN, NAWA, FRSE, Word Press);
 • znajomość pakietu MS Office (MS 365);
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie min. na poziomie komunikatywnym;
 • zdolność samodzielnego uczenia się, własna inicjatywa, umiejętność znajdowania i proponowania różnych rozwiązań;
 • umiejętność określania celów i zarządzania priorytetami;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • elastyczność działania;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • kompetencje komunikacyjne – skuteczność w porozumiewaniu się, negocjowaniu oraz podejmowaniu ustaleń na wszystkich poziomach organizacji;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • dodatkowym atutem będzie: znajomość branży edukacyjnej, w tym w szczególności sektora szkolnictwa wyższego.
Oferujemy
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na czas zastępstwa na pełen etat z możliwością kontynuacji zatrudnienia po okresie zastępstwa;
 • zajęcia z języka angielskiego w godzinach pracy;
 • pracę w akademickim środowisku;
 • dodatkowe dni wolne w roku;
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia poprzez bezpłatne szkolenia;
 • możliwość pracy zdalnej (częściowo);
 • wynagrodzenie zasadnicze oraz system motywacyjny;
 • możliwość podjęcia studiów wyższych i podyplomowych na preferencyjnych warunkach;
 • ubezpieczenie grupowe..
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Międzyzdroje

Amber Baltic Sp. z o.o.

dzisiaj

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialana za następujące zadania: obsługa systemów rezerwacyjnych oraz zarządzanie cenami analiza, prognoza i optymalizacja przychodów hotelu aktywny udział w tworzeniu budżetu pobytowego...

Genpact PL

dzisiaj

Inviting applications for the role of Accounts Payable Specialist with Polish Responsibilities: Performing invoice processing primary review against set guidelines; Investigating and resolving any invoice mismatches in the system or reject /...

Genpact PL

dzisiaj

Inviting applications for the role of Accounts Payable Specialist with Polish Responsibilities: Performing invoice processing primary review against set guidelines; Investigating and resolving any invoice mismatches in the system or reject /...

Poznań

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

2021-06-11

For our client, prestigious global company, we are looking for candidates for position of: Finance Project Specialist Main responsibilities: As a Finance Project Specialist you will have contact with colleagues from offices across the Firm. In...