Specjalista ds. płac

2021-02-10 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACH Wadowice

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. płac
Zakres obowiązków:
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej,
 • rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników,
 • przygotowywanie listy płac dla pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzanie deklaracji PIT, ZUS, sprawozdań GUS,
 • obsługa systemu kadrowo-płacowego oraz programu Płatnik,
 • przygotowywanie różnego rodzaju raportów oraz zestawień płacowych,
 • współpracowanie z administracją skarbową i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Wymagania:
 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe,
 • 2 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. płac w firmie zatrudniającej co najmniej  200 pracowników,
 • praktyczna znajomość prawa pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
 • znajomość programów kadrowo płacowych oraz programu Płatnik,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 • bardzo dobra znajomość MS Word i MS Excel,
 • zdolności analityczne,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu. 
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • cv i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV z klauzurą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu do pobrania).Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit c RODO - dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia),
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - pozostałe dane osobowe, podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w swoich dokumentach.
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku wyrażenia zgody na dalsze ewentualne rekrutacje
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w przypadku prowadzenia postępowania o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Kontakt do inspektora: iod@zzozwadowice.pl. Odbiorcami Pana / Pani danych będą podmioty przetwarzające działające na zlecenie administratora. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego - po zakończeniu dane zostaną usunięte chyba, że kandydat wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych w celu obecnej rekrutacji.

…………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis osoby rekrutowanej)

Warszawa

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

Warszawa

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów Analiza sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań...

Wrocław

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

Any Poland Base

Capgemini

2021-02-14

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. Remote work from Poland only What do you need to start? 3-4 years’ experience on individual position within end2end Payroll area and profficiency in using SAP...

Kraków

Capgemini

2021-02-14

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. Remote work from Poland only What do you need to start? Fluent English and very good communication skills 2-3 years’ experience on individual position within...

Szczecin

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

2021-02-14

1. ZNAJOMOŚĆ PROGRAMU VULCAN PŁACE 2. WYKONYWANIE CAŁOKSZTAŁTU CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z NALICZANIEM WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW 3. SPORZĄDZANIE LISTY PŁAC Z ZFŚS 4. NALICZANIE ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH, MACIERZYŃSKICH I INNYCH WYNIKAJĄCYCH...