Specjalista ds. Płac do Sekcji Wynagrodzeń Działu Kadr

2022-04-19 Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

zatrudni:

 

Specjalista ds. Płac do Sekcji Wynagrodzeń Działu Kadr
Miejsce pracy: Wrocław
Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika:
 1. Naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz osobom wykonującym pracę w ramach umów cywilnoprawnych
 2. Naliczanie podatku dochodowego, ZUS, ekwiwalentów urlopowych, odpraw, rozliczanie potrąceń komorniczych, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu
 3. Rozliczanie godzin nadliczbowych, nocnych i świątecznych, dyżurów medycznych
 4. Sporządzanie raportów i zestawień płacowych na potrzeby przełożonych
 5. Sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS
 6. Reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolnymi (ZUS, US, PIP)
Wymagania stawiane przez Pracodawcę:
 1. Niezbędne wykształcenie wyższe ekonomiczne
 2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako samodzielny, doświadczony specjalista w organizacji zatrudniającej ponad 200 osób, mile widziane
  w podmiocie leczniczym
 3. Doskonała praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie płac, ubezpieczeń społecznych, zasiłków, podatku dochodowego od osób fizycznych, znajomość programu płatnik
 4. Skrupulatność, dokładność, terminowość, odpowiedzialność, wysoki poziom kultury osobistej, komunikatywność
 5. Biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office
Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, okazję do rozwoju w dynamicznym otoczeniu, możliwość podnoszenia kwalifikacji
 2. Możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. wczasy pod gruszą, karty sportowe)
 3. Przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

dzisiaj

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: opracowywanie rocznych planów działalności inwestycyjnej Spółki dla projektów infrastrukturalnych w zakresie finansowym i rzeczowym, sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji...

Warszawa, Ursynów

EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

dzisiaj

Co będzie należało do Twoich zadań? Pomoc w sporządzaniu raportów w zakresie analiz finansowych, z obszaru działalności klienta - z sieci handlowej; Przygotowywanie danych z zakresu księgowości do raportów kosztowych i podstawowa analiza...

Piła

Powiatowy Urząd Pracy w Pile

dzisiaj

nadzór nad poprawnością dokumentacji finansowej oraz prowadzenie procedur i schematów przepływu dokumentów i pieniędzy Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Język: angielski, w mowie - B1 - średnio...