Specjalista ds. Księgowości

2022-05-29 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40

Ogłoszenie numer: 6968520, z dnia 2022-05-29

Specjalista ds. Księgowości

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40

 

Opis stanowiska

 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów w programie finansowo-księgowym Xpertis.
 • prowadzenie rejestru zakupów.
 • wprowadzanie planu rzeczowo-finansowego w programie finansowo-księgowym.
 • księgowanie wyciągów bankowych – opłaty za studia, kaucje gwarancyjne, Fundusz Stypendialny.
 • uzgadnianie salda kont rozrachunkowych i bankowych.
 • wprowadzanie na bieżąco opłat za usługi edukacyjne do programu USOS poprzez import plików.
 • rozliczanie wpłat z przypisanymi należnościami w programie USOS (czesne, dyplomy, druga specjalność, itp.).
 • wystawianie faktur, zaświadczeń za wniesione opłaty z tytułu usług edukacyjnych.
 • monitoring należności z tytułu sprzedaży usług edukacyjnych i pozostałej sprzedaży (monity, wezwania do zapłaty).
 • przygotowanie dokumentacji do windykacji należności uczelni.
 • księgowanie należności uczelni na podstawie dokumentu sądowego Nakaz Zapłaty.
 • księgowanie rozliczeń finansowych z komornikiem.
 • księgowanie listy wypłat dla studentów (stypendia, zapomogi, itp.)
 • prowadzenie Księgowości projektów Funduszy Strukturalnych.
 • współudział w przygotowaniu deklaracji VAT (JPK_V7) w zastępstwie.
 • przygotowanie danych do sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań.
 • archiwizowanie dokumentów z zakresu powierzonych czynności.

Wymagania

 • wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne, preferowane wyższe
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letni staż pracy w księgowości,
 • znajomość obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku Vat,
 • znajomość przepisów Funduszy Unijnych (POWER, EFS,FRSE),
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych oraz pakietu MS Office,
 • samodzielność, dokładność, zaangażowanie, doskonała organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

 • wynagrodzenie zasadnicze 4200,00 brutto,
 • dodatek stażowy 1% za każdy przepracowanych rok, max. 20 %,
 • praca w wymiarze pełnego etatu na okres próbny,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 • CV + list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

http://bip.aps.edu.pl/attachments/download/450

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Warszawa

JTI GBS

wczoraj

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan An ambitious goal to set up a new Global Business Center Complex environment...

Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

wczoraj

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Weryfikacja, dekretacja, kontrola i księgowanie dokumentów finansowych Rozliczanie: sald księgowych – zobowiązań i należności, stanów magazynów Bieżąca...

Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

wczoraj

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Administracyjna obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zgodnie z ustaleniami Komisji Socjalnej i decyzjami osób uprawnionych; Zbieranie,...

Wrocław

MT Recycling Plastics Sp. z o.o.

wczoraj

Opis stanowiska: monitorowanie należności i nadzorowanie płatności, kontrola merytoryczna dokumentów księgowych, pomoc w tworzeniu budżetu, przygotowywanie i generowanie raportów w Excelu na potrzeby firmy, obsługa programu księgowego,...

Warszawa

JTI GBS

2022-06-25

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex environment of...

Płock

Młodzieżowe Biuro Pracy Płock

2022-06-24

- 2 letnie doświadczenie w pracy w księgowości- wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia)- wiedza na temat obowiązujących przepisów prawa podatkowego, finansowego oraz celnego- dobra znajomość MS...