Specjalista ds. Księgowości i Sprawozdawczości w Pionie Głównego Księgowego

wczoraj Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Warszawa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. Księgowości i Sprawozdawczości w Pionie Głównego Księgowego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 208/2021

Kluczowe zadania na stanowisku: 

 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych.
 • Terminowe i prawidłowe wprowadzanie danych do systemu księgowego.
 • Specyfikacja sald kont księgowych. 
 • Wykonywanie korekt w systemie księgowym. 
 • Sporządzanie raportów na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej oraz GUS i Ministerstwa właściwego ds. transportu. 
 • Udział w kontrolach i audytach.
 • Sporządzanie materiałów i przygotowywanie dokumentów na życzenie audytora. 
 • Obsługa systemu finansowo-księgowego Oracle. 
 • Obsługa not księgowych.
 • Księgowanie list płac oraz rozliczanie kont związanych z wynagrodzeniami.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunkach Ekonomia/Finanse/Rachunkowość lub pokrewne
 • co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe w przypadku wykształcenia średniego i co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w przypadku wykształcenia wyższego 
 • dobra znajomość środowiska Windows oraz pakietu MS Office, szczególnie Excel 
 • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF
 • znajomość zasad tworzenia sprawozdań finansowych 
 • mile widziane uprawnienia samodzielnego księgowego
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • znajomość sprawozdawczości GUS
 • dokładność i skrupulatność 
 • mile widziana znajomość systemu finansowo-księgowego Oracle
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}

Kębłowo

PUH El Professional Mariusz Maszota

dzisiaj

Wymagania Wykształcenie minimum średnie z zakresu rachunkowości Doświadczenie w pracy w dziale księgowości znajomość zagadnień z zakresu księgowości Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel Samodzielność,...

Warszawa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

dzisiaj

Jakie będą Twoje obowiązki? Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przewidzianych przepisami dla firm ubezpieczeniowych oraz innych sprawozdań zgodnie z wymaganiami akcjonariuszy Prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to develop in banking sector? We are now looking for a Junior Process Officer to provide great customer experience. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class service and...

Żory

FELDER Group Polska Sp. z o.o.

dzisiaj

OBOWIĄZKI księgowanie, sporządzanie dokumentów kontakt telefoniczny z kontrahentami sporządzanie oraz kontrola sprawozdań w programie excel inne zadania księgowe WYMAGANIA wykształcenie średnie lub wyższe rachunkowość znajomość...

Szczecin

Metro Services PL Sp. z o.o.

dzisiaj

Czym będziesz się zajmować? W ramach działu należności - AR, m.in: wystawianiem i księgowaniem faktur, rozliczeniami wyciągów bankowych, opieką nad rozrachunkami klientów, rozliczaniem pozycji na kontach odbiorców, księgowaniem oraz...

Szczecin

Metro Services PL Sp. z o.o.

dzisiaj

General duties: responsibility for performing tasks within a selected accounting area (GA), process optimization in the GA area, supporting team members in implementing initiatives and raising quality standards, supporting clients in the scope of...