Specjalista ds. Analiz i Rozliczeń w Sekcji Analiz Ekonomicznych i Rozliczeń Finansowych

2021-04-02 Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa

Ogłoszenie numer: 4437931, z dnia 2021-04-02

Specjalista ds. Analiz i Rozliczeń w Sekcji Analiz Ekonomicznych i Rozliczeń Finansowych

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • Współudział w sporządzaniu analiz i raportów ekonomicznych komórek organizacyjnych Instytutu (okresowych i „ad hoc”).
 • Współudział w analizie i kontroli kosztów Instytutu. Podejmowanie aktywnych działań w celu usprawnienia procesu kontroli kosztów w Instytucie (optymalizacja i budżetowanie, identyfikacja obszarów wrażliwych)
 • Sporządzanie wyceny kosztów usług medycznych i niemedycznych realizowanych przez Instytut, w szczególności: badań, procedur diagnostycznych, ocen, ekspertyz, kursów, szkoleń i innych; przygotowywanie cenników usług.
 • Prawidłowe i terminowe rozliczanie realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi, w tym Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi.
 • Przygotowywanie informacji ekonomiczno-finansowej na potrzeby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
 • Systematyczne wprowadzanie i analizowanie danych w systemie PE, stanowiących podstawę do wyceny kosztów usług i alokacji kosztów.
 • Cykliczne przygotowywanie i przekazywanie do Działu Finansowo Księgowego informacji stanowiącej postawę alokacji kosztów.
 • Prowadzenie bieżących rozliczeń, dokumentacji ekonomiczno-finansowej oraz bieżąca kontrola w zakresie realizowanych przez Instytut grantów, projektów naukowych itp. finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencję Badań Medycznych i inne podmioty finansujące.
 • Weryfikacja pod względem ekonomiczno-finansowym projektów umów na prowadzenie badań klinicznych w Instytucie.

Wymagania

 • Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub zbliżone
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w pracy z systemem ERP
 • Dobra znajomość programu MS EXCEL
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność i kreatywność
 • Umiejętność czytelnej prezentacji danych
 • Umiejętności analityczne

Oferujemy

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Erftstadt

smartjobs personaldienstleistungen GmbH

dzisiaj

Przygotowywanie danych niezbędnych do procesu naliczania wynagrodzeń pracowników oraz terminowe ich naliczanie, zgodnie z obowiązującym kalendarzem płacowym Udzielanie informacji oraz wyjaśnianie niezgodności w zakresie zagadnień...

Warszawa

Calan Human Capital Sp. Z o.o.

dzisiaj

Opis stanowiska: Kompleksowa obsługa księgowa naszych Klientów.  Sporządzanie raportów zarządczych.  Badanie i raportowanie istotnych odchyleń. Samodzielne prowadzenie ksiąg.  Analizowanie kont bilansowych i wynikowych. ...

Warszawa

Calan Human Capital Sp. Z o.o.

dzisiaj

GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Zarządzanie i nadzorowanie nad operacjami zespołu księgowego, w tym A/R, A/P, GL, listy płac i gotówka. Monitorowanie i analiza danych księgowych oraz tworzenie raportow i zestawień finansowych. Stosowanie właściwych...

Warszawa

PwC

dzisiaj

Rola: udział w projektów due diligence – analizach finansowych spółek z branży nieruchomości, realizowanych dla największych i najbardziej znanych inwestorów na rynku nieruchomości; przygotowywanie złożonych analiz i znaczących sekcji...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Nordea is the largest Scandinavian financial institution . We employ 32 000 people worldwide. Nordea Bank ABP S.A. Branch in Poland has two divisions: IT in Tri-City and Warsaw, and Operations Center based in Łódź. In May 2019, the number of...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Nordea is the largest Scandinavian financial institution . We employ 32 000 people worldwide. Nordea Bank ABP S.A. Branch in Poland has two divisions: IT in Tri-City and Warsaw, and Operations Center based in Łódź. In May 2019, the number of...