Specjalista do spraw Kadr i Płac

2022-06-15 Klient portalu Praca.pl Szprotawa

Ogłoszenie numer: 7081032, z dnia 2022-06-15

Klient portalu Praca.pl

Firma o profilu produkcyjnym

Specjalista do spraw Kadr i Płac

Miejsce pracy: Szprotawa

 

Opis stanowiska

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:  

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników z tyt. umowy o pracę, dzieło lub zlecenia
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich
 • kontrola ważności szkoleń w zakresie BHP i ppoż.
 • współpraca z Urzędem Pracy
 • tworzenie bazy danych osobowych pracowników w programie kadrowym
 • ewidencjonowanie zwolnień lekarskich pracowników
 • ewidencja urlopów pracowniczych oraz ustalanie prawa pracowników do urlopów okolicznościowych, macierzyńskich, wychowawczych
 • wystawianie i wydawanie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu oraz wysokości uzyskanych wynagrodzeń
 • pilnowanie terminów warunków pracy
 • współpraca z biurem zewnętrznym C.O.P. (sporządzanie i przesyłanie wszelkich dokumentów do ustalenia płac w powiązanych firmach)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS
 • współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska ( zbieranie zgłoszeń o wakatach, zgłaszanie wolnych miejsc do Urzędu Pracy, redagowanie i zamieszczanie ofert pracy w lokalnych mediach, współuczestnictwo w procesie rekrutacji)
 • kompleksowa obsługa w zakresie szkoleń pracowniczych
 • obsługa programu do ewidencjonowania obecności pracowników (UNIS)

 Prowadzenie dokumentacji związanej z ZUS, w tym:

 • praca z programem Płatnik i PC Biznes
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz ich rodzin z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą programu Płatnik i Płatnik przekaz elektroniczny
 • odnawianie klucza prywatnego i certyfikatów do programu Płatnik
 • sporządzanie i wysyłanie pocztą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA oraz raportów imiennych w terminie obowiązującym do 15-go dnia każdego miesiąca
 • sporządzanie i dostarczanie pracownikom raportów imiennych (IMIR)
 • w miarę potrzeby wysyłanie do ZUS-u prośby o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami na ubezpieczenia
 • informowanie ZUS w obowiązujących terminach o przeprowadzeniu bądź braku przeprowadzenia kontroli zwolnień lekarskich

Prowadzenie obsługi płacowej pracowników, w tym:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z uwzględnieniem zwolnień lekarskich, nadgodzin, premii, ekwiwalentów oraz potrąceń pracowniczych
 • naliczanie podatku od osób fizycznych i odprowadzanie go w obowiązującym terminie do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracownika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11) i przekazywanie w obowiązujących terminach pracownikowi oraz Urzędowi Skarbowemu
 • rozliczanie delegacji służbowych pracowników
 • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie kart ewidencji obecności oraz rocznych wynagrodzeń pracowników
 • obsługa pracowniczego programu kapitałowego PPK

Prowadzenie dokumentacji związanej z PFRON

 • sporządzanie deklaracji miesięcznych oraz rocznych do PFRON
 • przekazywanie deklaracji drogą elektroniczną za pomocą programu PFRON
 • odnawianie klucza prywatnego do programu PFRON

Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnianiem i rozliczaniem cudzoziemców

 • współpraca z organami wydającymi pozwolenia na pracę
 • kontrola terminowości zezwoleń
 • uczestniczenie podczas kontroli organów straży granicznej, współpraca z organami kontroli pracy cudzoziemców

Wymagania

 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy
 • min. 2 lata  doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze kadr i płac
 • bardzo dobra znajomość Excela
 • znajomość programu PCBIZNES będzie dodatkowym atutem
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktu i utrzymywania relacji
 • umiejętność analitycznego, logicznego myślenia i oceny faktów
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność

Oferujemy

 • pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
 • atrakcyjne szkolenia mające na celu rozwój Twoich kompetencji
 • atrakcyjny system wynagradzania
 • praca w doświadczonym zespole
 • praca w przyjaznej atmosferze
 • ubezpieczenia grupowe
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Dąbrowa Górnicza

Nowak-Mosty Sp. z o.o.

dzisiaj

Odbiór faktur z sekretariatu Weryfikacja i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z zamówieniami i umowami Kontrola poprawności i kompletności dokumentów dotyczących danej faktury Skanowanie i wprowadzanie dokumentów zakupu oraz...

Warszawa

E100 International Trade Sp. z o.o.

dzisiaj

Your responsibilities: Initial prospect assessment - project analysis. Market demand assessment for the final product. Building an action plan. Developing an optimal project pipeline to maximize impact and minimize cost. Business project management...

Bydgoszcz

Bank Pocztowy S.A.

dzisiaj

Zakres obowiązków: realizacja zleceń finansowych i niefinansowych dotyczących klientów instytucjonalnych, obsługa wniosków i pism otrzymywanych od Klientów Banku, pracowników Banku oraz uprawnionych organów administracji państwowej...

Warszawa, Białołęka

JT S.A.

dzisiaj

obsługa kadrowo-płacowa pracowników i zleceniobiorców, prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem, naliczanie list płac, rozliczanie i ewidencja czasu pracy (system równoważnego czasu pracy, system zadaniowy), prowadzenie akt osobowych...

Poznań

ENERGOPROJEKT POZNAŃ S.A.

dzisiaj

Zakres obowiązków: samodzielne naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych oraz wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych, prowadzenie całokształtu spraw związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym administrowanie...

Warszawa

CHYLIŃSCY Sp. z o.o.

dzisiaj

Twój zakres obowiązków kadry i płace naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, PIT, PFRON, PPK prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej sporządzanie umów o pracę i innych umów cywilnoprawnych obsługa PPK, benefitów pracowniczych...