Senior R2R Accountant with English

2020-03-25 CPL JOBS Sp. z o.o. Warszawa
Senior R2R Accountant with English
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: JO-2003-447528

Przeprowadzamy obecnie rekrutację dla globalnej firmy pochodzącej z Irlandii i świadczącej usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Organizacja od wielu lat świadzy usługi doradcze oraz outsourcingowe dla klientów z różnych branż z ponad 100 rynków. Od wielu lat przdsiębiorstwo jest nagradzane jako wyróżniająca się firma. Swoim pracownikom daje szanse na rózwój poprzez specjalnie przygotowane programu awansu.


Obecnie dla jednego z ich Klientów, poszukuję osoby na stanowisko:


(Senior) Księgowy RtR

Czym będziesz się zajmować?
• Działaniem w obszarze RtR na podstawie US GAAP/ SOX;
• Dokonywaniem przeglądu bilansu jak i rachunku zysków i strat pod kątem błędów i niejasności;
• Procesem uzgadniania kont bilansowych, w tym płacami, podatkami i rozliczeniami międzyokresowymi;
• Przygotowaniem i działaniem w obszarze ksiąg pomocniczych;
• Rozliczeniami międzyokresowymi;
• Obsługą ewidencji środków trwałych, wartości materialnych i prawnych w obszarze bilansowym;
• Identyfikacją i rozwiązywaniem problemów z obszaru PTP, OTC, T&E;
• Raportowaniem związanym z podatkami;
• Wsparciem audytu wewnętrznego i zewnętrznego;
• Uczestniczeniem we wdrażaniu procesów usprawniających pracę.

Jak to możesz osiągniąć?
• Znajomością języka angielskiego na poziomie min. B1+;
• Doświadczeniem w obszarze księgi głównej min. 2 lata, a ogólnie w księgowości min. 3 lata;
• Bardzo dobrą znajomością MS Excel;
• Umiejętnościami analitycznymi;
• Umiejętnością pracy pod presją czasu związaną ze ścisłymi terminami raportowania;
• Elastycznością, szczególnie w okresie zamykania miesięcy / roku;
• Doskonałą komunikacją i umiejętności interpersonalnymi.

A co będzie mile widziane?
• Doświadczenie w pracy w strukturze SSC/BPO;
• Znajomość programu Oracle lub SAP.

Oferta
• Stabilne zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę
• Ubezpieczenie na życie
• Ubezpieczenie medyczne
• Atrakcyjny pakiet benefitów pozapłacowych (Mutlisport/vouchery do teatru lub kina/program kafeteryjny)
• Świetna lokalizacja (centrum Warszawy, tuż obok stacji metra)
• Nowoczesna przestrzeń biurowa m.in taras widokowy, chill room, biblioteka
• Możliwości awansu, rozwoju, pracy w różnych działach oraz uczestniczenie w projektach ogólnopoloskich bądź krajowych
• Szkolenia biznesowe i ogólnorozwojowe
• Międzynarodowe środowisko oraz możliwości pracy z językami obcymi
• Możliwość uczestniczenia w dodatkowych inicjatywach: rodzinne eventy, spotkania kulturowe, warsztaty, inicjatywy sportowe


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod karolina.danecka@cpljobs.pl

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Agencja wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 4061.

www.cpljobs.pl

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na administrację, przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez CPL Jobs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-001, Al. Jerozolimskie 81, REGON 142578192, NIP 7010256845 (dalej: CPL Jobs) w celach związanych z procesami rekrutacji w tym na udostępnienie moich danych przyszłemu pracodawcy na rzecz którego działa CPL Jobs oraz w celu ustalenia warunków przed zawarciem umowy o pracę. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez CPL Jobs również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia i może być w każdej chwili odwołana. CPL Jobs informuje, że dane mogą być udostępnione innym podmiotom grupy CPL na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie dane, które są włączone do CV i podania o pracę zostały dostarczone do firmy CPL Jobs dobrowolnie i są one prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe usunięte zostaną przez CPL Jobs niezwłocznie w sytuacji odwołania przeze mnie zgody, a także w sytuacji gdy nie będzie możliwa aktualizacja moich danych. Firma CPL Jobs poinformowała mnie o prawie wglądu do własnych danych osobowych, oraz prawie żądania ich aktualizacji. Przyjmuję do wiadomości, iż dane potencjalnego pracodawcy zostaną mi udostępnione po zweryfikowaniu przez CPL Jobs kwalifikacji zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych."

Warszawa

Medicover sp. z o.o.

2020-09-09

Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Nasza oferta czeka na Ciebie jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane finanse i rachunkowość) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w dużej firmie lub biurze rachunkowym...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to Finance & Accounting Services? We are now looking for a Senior Accounting & Tax Specialist to our Finance Poland Team. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences...

Warszawa

Medicover sp. z o.o.

2020-09-09

Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Nasza oferta czeka na Ciebie jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane finanse i rachunkowość) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w dużej firmie lub biurze rachunkowym...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to Finance & Accounting Services? We are now looking for a Senior Accounting & Tax Specialist to our Finance Poland Team. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

Gdańsk

Handel Sp. z o.o .Usługi Sp. K.

2020-09-09

Zadania na stanowisku: Przygotowanie zestawień i raportów w oparciu o zapisy na kontach księgowych; Czynny udział w audytach wewnętrznych, zewnętrznych i kontrolach podatkowych; Udział w pracach związanych ze sporządzaniem sprawozdań i...