Samodzielny księgowy

2021-07-08 Urząd Statystyczny w Poznaniu Poznań
Urząd Statystyczny w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny księgowy
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 80926

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; praca lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji i dobrej ostrości wzroku. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Obsługa komputera i monitora ekranowego ponad 4 godz. dziennie. Praca wewnątrz pomieszczenia w siedzibie pracodawcy lub innym miejscu ustalonym z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej; sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą (wyjazdy służbowe, udział w seminariach, warsztatach, konferencjach naukowych).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Miejscem pracy jest siedziba pracodawcy lub inne miejsce ustalone z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej. Stanowisko pracy w siedzibie pracodawcy znajduje się w 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne
i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową Urzędu – sporządzanie przelewów, obsługa programu NBE
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rozliczeń projektów unijnych
 • Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło osobom obcym przeprowadzającym badania na zlecenie Urzędu oraz pracownikom
 • Prowadzenie ewidencji zaliczek i ich terminowe rozliczanie
 • Zbieranie i kontrola dokumentów źródłowych pod kątem ich prawidłowości i kompletności
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń dla pracowników obcych oraz wystawianie zaświadczeń o osiągniętych przez nich dochodach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansowo-księgowym
 • Przeszkolenie z obsługi programu płacowego Płatnik
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Znajomość przepisów o ubezpieczeniach społecznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość Kodeksu Pracy
 • Umiejętność argumentowania
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad klasyfikacji wydatków budżetowych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Myślenie analityczne
 • Negocjowanie

Gdańsk

Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

dzisiaj

Your role will be: Registering and resolving disputes and queries from customers Following up on outstanding debts through outbound/inbound calls and other forms of contact Ensuring all unresolved items are escalated within agreed timeframe...

Warszawa

mBank S.A.

dzisiaj

Jeśli chcesz nauczyć się patrzyć z góry na Bankowość Detaliczną, zdobyć szeroką perspektywę funkcjonowania produktów detalicznych, ich wpływu na wynik finansowy Banku oraz potrafić badać ich rentowność, ale także dostarczać...

Kraków

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

dzisiaj

W ramach współpracy gwarantujemy Ci: elastyczną formę zatrudnienia (w zależności od Twoich preferencji - umowa o pracę lub umowa zlecenie) rozwinięty, wewnętrzny system szkoleń merytorycznych i treningów umiejętności miękkich "Akademia...

Zgorzelec

Grupa Progres

dzisiaj

Wyzwania zawodowe, które czekają:: Prowadzenie działań księgowych Spółki oraz nadzór nad prawidłowym rozliczaniem podatkowym zgodnie z przepisami prawa Sporządzanie i kompleksowe kontrolowanie deklaracji podatkowych Pomoc w sporządzaniu...

Ruda Śląska

Rotenso Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

dzisiaj

Obowiązki: prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT, prowadzenie ewidencji środków trwałych, kontrola i analiza...

Pruszcz Gdański

Erontrans Sp. z o.o.

dzisiaj

sporządzanie rocznych i okresowych zestawień finansowych oraz deklaracji podatkowych (pit, cit, vat, zus) prace związane z zamknięciem roku weryfikacja faktur zakupu oraz rezerw sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP bieżąca analiza i...