Samodzielny księgowy

2021-07-04 Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wrocław
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny księgowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 80662

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa,
- praca w terenie,
- obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wejscie do budynku bez barier architektonicznych.


 

Zakres zadań

 • Ksiegowanie i rozliczanie w systemie komputerowym Finansowo-Księgowym dokumentów księgowych dotyczących wydatków budżetowych.
 • Opracowywanie obowiązujących zestawień oraz wystawianie faktur dotyczących badań wynikających z umów zawartych przez GUS oraz innych umów, w chwili wpływu środków w celu uzgodnienia salda konta "139".
 • Sporządzanie dyspozycji w zakresie odprowadzania dochodów budżetowych na konto Ministerstwa Finansów.
 • Sporządzanie miesięcznego sprawozdania Rb-27 - z wykonania planu dochodów budżetowych państwowych jednostek budżetowych do GUS.
 • Obsługiwanie i naliczanie tablic wynikowych w module Budżet Zadaniowy, w celu sporządzania półrocznych i rocznych sprawozdań RB-BZ1 w aplikacji BUZA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze obsługi finansowo-księgowej.
 • Łatwość komunikacji,
 • Wysoki poziom kultury osobistej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Łódź

  Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  dzisiaj

  Would you like to gain knowledge in anti-money laundering and build your future career in modern international team? We are now looking for a Junior Process Officer to support KYC department in efforts to prevent money laundering, terrorist...

  Warszawa

  Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  dzisiaj

  We are looking for a person who is passionate about and enjoys challenges concerning working with operational risk data and analysis. This is an opportunity for you to join a team with dedicated professionals committed to developing Nordea’s...

  Bytom

  MMG Sp. z o.o.

  dzisiaj

  Zakres obowiązków: czynny udział w procesie budżetowania, kontroli kosztów oraz analizie odchyleń analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp. analiza kluczowych wskaźników finansowych kalkulacja...

  Warszawa

  Profincon Sp. z o.o.

  dzisiaj

  dekretowanie, księgowanie i kontrola dokumentów księgowych (KH, KPiR), sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT, analiza kont księgowych, prowadzenie ewidencji środków trwałych, prowadzenie gospodarki magazynowej, sporządzanie...

  Warszawa

  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

  wczoraj

  Jeżeli: Analizę danych raportowych dla celów konsolidacji wg UoR i IFRS; Aktywne uczestnictwo w procesie zamknięcia okresów sprawozdawczych miesiąca oraz roku (rezerwy, zapas, uzgadnianie wybranych sald kont księgowych); Uzgadnianie...

  Wrocław

  Biuro Rachunkowe Correct Consulting

  wczoraj

  prowadzenie obsługi pełnej księgowości klientów sporządzanie deklaracji podatkowych m.in. PIT, VAT, CIT przygotowywanie raportów, sprawozdań finansowych stały kontakt z klientem znajomość pełnej księgowości (księgi rachunkowe)...