Samodzielny Księgowy / Zastępca Kierownika

2022-01-11 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów" Warszawa ul. Łowicka 10

Ogłoszenie numer: 6234147, z dnia 2022-01-11

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"

KONKURS NA STANOWISKO

 

SM „Mokotów” Administracja Osiedla „Dąbrowskiego”

poszukuje pracownika na stanowisko:

 

Samodzielny Księgowy / Zastępca Kierownika

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa ul. Łowicka 10

 

Wymagania

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,
 • staż pracy na stanowisku kierowniczym minimum 3 lata w dziale księgowości w spółdzielni mieszkaniowej,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych, planów kont, zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w spółdzielczości mieszkaniowej,
 • znajomość obsługi programów informatycznych finansowo księgowych,
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 • umiejętność w sporządzaniu analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz , planów finansowo gospodarczych,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność systematyczność , terminowość zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany okres zatrudnienia w księgowości w spółdzielczości mieszkaniowej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, przestępstwa skarbowe.

 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Kraków

Motorola Solutions Systems Polska

dzisiaj

Company Overview Motorola Solutions is there for our customers when everything is on the line. In extreme moments — when a hurricane lands or when a fire breaks out. And in everyday moments — when a package arrives just in time for the holiday...

Warszawa

JTI GBS

dzisiaj

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex environment of...

Warszawa

JTI GBS

dzisiaj

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex environment of...

Warszawa - Saska Kępa

Klient portalu Praca.pl

dzisiaj

Samodzielne dekretowanie i księgowanie dokumentów i ich weryfikacja pod względem rachunkowym i podatkowym Księgowanie i weryfikacja rozrachunków z kontrahentami i pracownikami Bieżąca i okresowa analiza oraz uzgadnianie sald kont księgowych,...

Wrocław

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

wczoraj

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy...

Gdynia

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

2022-01-22

Opis stanowiska Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek z Grupy Hamilton Księgowanie dokumentów krajowych i zagranicznych Uzgadnianie i rozliczanie kont/uzgadnianie sald Sporządzanie deklaracji podatkowych Sporządzanie raportów...