Referent

2021-01-19 Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Zwoleń
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zwoleń
Ogłoszenie o naborze Nr 73297

Warunki pracy

Warunki pracy spełniają wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca w budynku jednokondygnacyjnym. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Budynek przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zapewnia obsługę i wsparcia podatnika i płatnika w celu prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków podatkowych, w tym udzielanie informacji podatkowych z zakresu prawa podatkowego.
 • Dokonuje czynności weryfikacyjnych deklaracji, wniosków i informacji składanych przez podatników i płatników w celu sprawdzenia ich poprawnosci.
 • Wprowadza do systemów informatycznych i przetwarza dane szczegółowe zawarte z napływających do urzędu dokumentów w tym deklaracji podatkowych oraz sporządza stosowne rejestry w celu zgromadzenia informacji o podatnikach.
 • Wydaje zaświadczenia w zakresie właściwości rzeczowej komórki w celu dostarczenia posiadanych przez Urząd informacji.
 • Prowadzi całokształt spraw związanych z kasami rejestrującymi w celu zapewnienia prawidłowego wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
 • Potwierdza profile zaufane elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) w celu weryfikacji tożsamości osoby zakładającej profil.
 • Udziela pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w celu odpowiedzi na ich zapytania.
 • Dokonuje czynności sprawdzających w celu weryfikacji danych oraz monitorowania prawidłowości rozliczeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Orientacja na klienta
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Warszawa

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

  Warszawa

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów Analiza sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań...

  Wrocław

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

  Kwidzyn

  Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie

  2021-02-15

  prace biurowe zgodne z programem stażu, charakterystyką działu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Uprawnienia: obsługa komputera i urządzeń biurowych Wymagania inne: Projekt Aktywizacja osób młodych...

  Płock

  Miejski Urząd Pracy w Płocku

  2021-02-15

  Przygotowanie oraz księgowanie dokumentów, sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupu, list płac oraz dokumentów rozliczeniowych, wypełnianie druków do ZUS i US, Poznanie zasad prowadzenia PKPiR. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...

  Płock

  Miejski Urząd Pracy w Płocku

  2021-02-15

  Obsługa programu księgowego Symfonia Sage. Zapoznanie się z przepisami podatkowymi. Dekretacja dokumentów i księgowanie sporządzonych deklaracji. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wykształcenie: średnie...