Referent

2022-06-05 Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Lublin
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 100233

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko oświetlone światłem dziennym oraz sztucznym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


Siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Sądowej 5 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 


 

Zakres zadań

 • Obsługuje klientów w zakresie zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych.
 • Sprawdza pod względem formalnym zgłoszenia, które wpływają do urzędu.
 • Rejestruje zgłoszenia w systemach informatycznych.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające i rozpatruje` wnioski w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
 • Przyjmuje i rejestruje w systemach zgłoszenia w zakresie podatku od towarów i usług.
 • Rejestruje oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.
 • Wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje odwołania w sprawie odmowy nadania numeru NIP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o zasadach ewidencji podatników i płatników oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dział I, II, IV, i VII)
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • samodzielność, odpowiedzialność i dokładność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Warszawa

  JTI GBS

  dzisiaj

  Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan An ambitious goal to set up a new Global Business Center Complex environment...

  Wrocław

  Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

  dzisiaj

  Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Weryfikacja, dekretacja, kontrola i księgowanie dokumentów finansowych Rozliczanie: sald księgowych – zobowiązań i należności, stanów magazynów Bieżąca...

  Wrocław

  Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

  dzisiaj

  Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Administracyjna obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zgodnie z ustaleniami Komisji Socjalnej i decyzjami osób uprawnionych; Zbieranie,...

  Warszawa

  Straż Miejska m.st. Warszawy

  2022-06-08

  Realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Wydziale Budżetowo-Księgowym oraz współdziałanie w tym zakresie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Wymagania niezbędne:...

  Nowy Sącz

  FAKRO

  2022-06-06

  Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów niestacjonarnych (rachunkowość) znajomość zasad rachunkowości umiejętność obsługi komputera konieczna dokładność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków mile...