Referent / Specjalista w Zespole ds. Windykacji Należności

2021-03-12 Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania
i gospodarowania wrocławskim zasobem komunalnym

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:


Referent / Specjalista w Zespole ds. Windykacji Należności
Miejsce pracy: Wrocław


Opis stanowiska:
 • podejmowanie czynności windykacyjnych w celu odzyskania zaległości od dłużników zgodnie z przyjętymi w Spółce zasadami,
 • sporządzanie pism do urzędów oraz do dłużników,
 • prowadzenie spraw związanych z procedurą wypowiedzenia umowy najmu,
 • przygotowywanie dokumentacji w celu skierowania spraw na drogę sądową,
 • współpraca z urzędami, kancelariami prawnymi oraz innymi działami Spółki,
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji prowadzonych spraw,
 • obsługa bezpośrednia i telefoniczna dłużników w sprawach będących przedmiotem działania Zespołu,
 • przygotowywanie danych do raportów dotyczących działań podejmowanych przez Zespół ds. Windykacji w zakresie wykonywanych czynności.
Wymagania:
 • wykształcenie: preferowane wyższe (prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub kierunki pokrewne),
 • znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL),
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych,
 • kreatywność, zaangażowanie,
 • dobra komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • posiadanie umiejętności interpersonalnych (umiejętności pracy w zespole, poprawna komunikacja z klientem, rozwiązywanie konfliktów),
 • staż pracy na stanowisku związanym z dochodzeniem roszczeń będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • szkolenia zawodowe i kursy,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Szczecin

Metro Services PL Sp. z o.o.

dzisiaj

General duties: process optimization in GA area, supporting team members in implementing initiatives and raising quality standards, supporting clients in the scope of inquiries related to supported processes, supporting in controlling the...

Warszawa

KPMG

dzisiaj

Twoje zadania: wsparcie zespołu w realizacji zadań w ramach projektów due diligence przygotowywanie pisemnych raportów, analiz i podsumowań w ramach realizowanych projektów Oczekujemy: statusu absolwenta lub studenta minimum III roku...

Robakowo k. Poznania

Hendi Polska sp. z o.o.

dzisiaj

OPIS STANOWISKA: uczestnictwo w przygotowaniu planów i prognoz, kontrola ich realizacji i analiza odchyleń analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp. dostosowywanie planu kont do potrzeb rachunkowości...