Referent ds. Zamówień Publicznych w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej

2021-12-18 Instytut Fizyki PAN Warszawa
Ogłoszenie numer: 6163830, z dnia: 2021-12-18

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
zatrudni osobę na stanowisko:

Referent ds. Zamówień Publicznych w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Zadania:

 

Zakres zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku:
 • prowadzenie rejestrów zamówień, umów i faktur oraz monitorowanie realizacji prowadzonych zamówień;
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych dla których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych;
 • udział w pracach nad przygotowywaniem wewnętrznych regulacji w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 • udział w przygotowywaniu planu zamówień publicznych i sprawozdań do UZP;
 • udział w kształtowaniu polityki zakupowej, optymalizacji procesu zakupów oraz w planowaniu zamówień publicznych;
 • kompletowanie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji;
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat);
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności arkusz kalkulacyjny Excel;
 • pożądana znajomość języka angielskiego;
 • komunikatywność, samodzielność, skrupulatność, umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania pod presją czasu, terminowość;
 • mile widziana znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych w szczególności w jednostkach naukowych, badawczych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Wrocław

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za monitorowanie orzecznictwa, praktyki organów podatkowych oraz piśmiennictwa analizę nowelizacji przepisów prawa podatkowego współpracę przy przygotowaniu alertów podatkowych, prasówek,...

Gdańsk

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za monitorowanie orzecznictwa, praktyki organów podatkowych oraz piśmiennictwa analizę nowelizacji przepisów prawa podatkowego współpracę przy przygotowaniu alertów podatkowych, prasówek,...

Katowice

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za monitorowanie orzecznictwa, praktyki organów podatkowych oraz piśmiennictwa analizę nowelizacji przepisów prawa podatkowego współpracę przy przygotowaniu alertów podatkowych, prasówek,...

Wrocław

Politechnika Wrocławska

2022-01-03

Opis stanowiska: Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za zapewnienie ewidencji majątku na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji. Zakres obowiązków: ewidencjonowanie składników majątku wydziału według ustalonych zasad w bazie...