Referendarz

2023-03-04 Komenda Główna Policji w Warszawie Warszawa
Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116536

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Kontakty zewnętrzne: • kilka razy w miesiącu z pracownikami wydziałów prowadzących gospodarkę transportową w jednostkach organizacyjnych Policji, resortu spraw wewnętrznych, dostawcami części zamiennych, usługodawcami,

 • kilka razy w roku z osobami zewnętrznymi zainteresowanymi nabyciem narzędzi i sprzętu warsztatowego stanowiącego zbędny majątek ruchomy wydziału.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku brak windy, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Opisuje i sprawdza pod względem formalno – rachunkowym dokumenty księgowe za dokonane zakupy części zamiennych i zlecone usługi
 • Opracowuje dokumenty planistyczne wydziału, w miarę potrzeb przygotowuje wnioski o korektę limitu finansowego
 • Ustala zaangażowanie wydatków ponoszonych w wydziale
 • Prowadzi rejestr wydatków, wystawianych faktur VAT i not obciążeniowych za materiały przekazane innym jednostkom Policji oraz dokonuje wnikliwej analizy poniesionych wydatków
 • Wystawia faktury VAT i noty obciążeniowe za materiały przekazane innym jednostkom Policji oraz usługi transportowe
 • Współuczestniczy w tworzeniu planu zamówień publicznych i weryfikuje stopień realizacji zawartych umów
 • Przygotowuje dokumentację dotyczącą wybrakowania i upłynnienia zbędnego sprzętu warsztatowego, narzędzi oraz części zamiennych środków transportu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok w obszarze finansów publicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy finanse publiczne
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Systematyczność
 • Dokładność
 • Sumienność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów, przychodów i wydatków
 • Umiejętność działania pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole

Gdynia

ManpowerGroup

dzisiaj

Zadania: Obsługa procesów kadrowo – płacowych związanych z zatrudnieniem oraz realizacją pracy Sporządzanie raportów, zestawień oraz sprawozdań Nadzorowanie i aktualizacja zapisów w regulaminach Obsługa działań z zakresu ZFŚS i...

Poznań

ManpowerGroup

dzisiaj

Responsibilities: Supportting of employees in the issues of human resources and payroll Responding to employee inquiries regarding personnel issues - contracts, leave, documents by phone, e-mail and chat Checking information in the internal...

Warszawa, Mokotów

Coral Travel Poland Sp. z o.o.

dzisiaj

Do Działu Księgowości szukamy dokładnej i skrupulatnej osoby, która obejmie stanowisko Asystenta/-ki do spraw Rozliczeń. Chętnie porozmawiamy z Tobą na spotkaniu online :) Opis stanowiska: wystawianie faktur sprzedaży akceptacja faktur...

Nowy Dwór Gdański

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

dzisiaj

ksiegowanie, dekretowanie dowosów ksiegowych, Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: doświadczenie praca w księgowości

Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

2023-03-26

Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi. Budynek nie posiada windy, toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia...

Katowice, ul. Żelazna 9

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

2023-03-23

nadzorowanie obiegu dokumentów, nadzorowanie budżetów, rejestracja korespondencji, wprowadzanie dokumentów do systemu, przygotowywanie dokumentów delegacyjnych, kontakt i współpraca z innymi działami w Spółce. wykształcenia min....