Radca

2023-02-28 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Warszawa
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116568

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. 


Praca na stanowisku związana jest z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami) oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosc

Zakres zadań

 • Kontroluje pod względem formalno-rachunkowym dowody księgowe zakupu, w celu ich prawidłowego zaksięgowania, dokonania zapłaty i analizuje zaangażowanie i stopień wydatkowania budżetu zadaniowego w tym zakresie
 • Księguje wyciągi bankowe dotyczące wydatków
 • Przygotowuje sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych
 • Monitoruje i nadzoruje konta kosztów i wydatków oraz kont rozrachunkowych dotyczących prowadzonych paragrafów oraz uzgadnia salda rachunków środków budżetowych
 • Opiniuje pod kątem finansowym projekty umów, wniosków i innych dokumentów
 • Analizuje wystąpienia do Ministra Finansów o uruchomienie środków pochodzących z rezerwy celowej, pod kątem zgodności z budżetem projektu, poprawności zastosowanej klasyfikacji budżetowej oraz sprawdza podany we wniosku stopień wykorzystania środków już uruchomionych i rozliczonych w poprzednim okresie
 • Współuczestniczy w przygotowaniu niezbędnych informacji do sprawozdania finansowego
 • Współuczestniczy w analizowaniu danych z zakresu BBF1 w celu przygotowania: odpowiedzi do BIP, interpelacji, kontroli itp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii lub rachunkowości
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego - powyżej 8 lat w tym powyżej 5 lat w księgowości jednostek sektora finansów publicznych
 • Znajomość: ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie umiejętności w zakresie obsługi komputera i aplikacji biurowych (MS Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint oraz internet)
 • Posiadanie kompetencji miękkich: myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, płac
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie systemu finansowego oraz systemu TREZOR

Gdynia

ManpowerGroup

dzisiaj

Zadania: Obsługa procesów kadrowo – płacowych związanych z zatrudnieniem oraz realizacją pracy Sporządzanie raportów, zestawień oraz sprawozdań Nadzorowanie i aktualizacja zapisów w regulaminach Obsługa działań z zakresu ZFŚS i...

Poznań

ManpowerGroup

dzisiaj

Responsibilities: Supportting of employees in the issues of human resources and payroll Responding to employee inquiries regarding personnel issues - contracts, leave, documents by phone, e-mail and chat Checking information in the internal...

Warszawa, Mokotów

Coral Travel Poland Sp. z o.o.

dzisiaj

Do Działu Księgowości szukamy dokładnej i skrupulatnej osoby, która obejmie stanowisko Asystenta/-ki do spraw Rozliczeń. Chętnie porozmawiamy z Tobą na spotkaniu online :) Opis stanowiska: wystawianie faktur sprzedaży akceptacja faktur...

Warszawa

Headcount Solutions Polska Sp. z o.o.

dzisiaj

Our client international service company seeks an experienced Financial Controller. Key Responsibilities Core Finance Ensure general ledger and financial statements are complete and accurate. Ensure that payables, receivables, and invoicing...

Szczecin

METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

2023-03-14

Czego możesz się spodziewać? Praca w zespole zajmującym się kontrolą wewnętrzną (ICF) wiąże się z ogromną szansą na rozwój! Jeśli szukasz możliwości zdobywania doświadczenia związanego z różnorodnymi procesami księgowymi, Excel...