Pracownik w Wydziale Wsparcia Zgodności

2022-01-13 Narodowy Bank Polski Warszawa

Narodowy Bank Polski

Departament Controllingu i Ryzyka Operacyjnego

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Wsparcia Zgodności


Do głównych zadań pracownika/pracowników należeć będzie:

 • monitorowanie i aktywny udział w działaniach mających na celu sporządzanie odpowiedzi na zapytania instytucji finansowych w procesie KYC i due diligence w zakresie m. in.  MiFIDII, MiFIR, AML, przepisów prawa międzynarodowego,
 • wsparcie jednostek operacyjnych w procesie monitorowania list sankcyjnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • wsparcie jednostek organizacyjnych w projektach koordynowanych przez EBC w szczególności poprzez możliwość udziału w grupach roboczych,
 • wsparcie jednostek operacyjnych w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym w szczególności znajomość zagadnień dot. m.in. standardów etycznych, konfliktu interesów, AML, antykorupcji oraz udział w monitorowaniu tych zagadnień w skali Banku, bieżąca ocena adekwatności istniejących w Banku regulacji dotyczących zgodności w odniesieniu do obowiązków wynikających z przepisów prawa, w zakresie właściwości Wydziału,
 • udział w projektowaniu rozwiązań, narzędzi identyfikowania zagrożeń związanych z brakiem zgodności,
 • przygotowywanie analiz i raportów dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 • opracowywanie, aktualizacja i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych,
 • analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych prawa krajowego oraz międzynarodowych dokumentów przekazywanych do NBP w ramach ESBC,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa krajowego, Unii Europejskiej oraz standardów rynkowych, które dotyczą działalności banków centralnych oraz rynku finansowego i ocena wpływu zmian przepisów na prowadzoną działalność,
 • weryfikacja i przegląd wewnętrznych regulacji Banku pod kątem ryzyka braku zgodności,
 • udzielanie innym jednostkom Banku wsparcia merytorycznego w zakresie właściwości Wydziału,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie m.in. standardów postępowania.

Wymagania wobec kandydatów:

 • bardzo dobra znajomość regulacji prawnych związanych z zarządzaniem zgodnością w instytucji finansowej, w szczególności dotyczących rynków kapitałowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,

 • min. 3-letnia praktyka zawodowa w instytucji finansowej w obszarze związanym ze zgodnością oraz doświadczenie w zakresie pracy analitycznej oraz w pracy z narzędziami do obsługi list sankcyjnych w obszarze związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub w obszarze audytu w firmie świadczącej usługi finansowe,

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel, Word, Power Point,

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

 • duże zaangażowanie w realizację zadań i poczucie odpowiedzialności za efekty własnej pracy,

 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnego wnioskowania oraz wychodzenia z inicjatywą w zakresie poszukiwania i opracowywania rozwiązań,

 • zdolność pracy pod presją czasu,

 • wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,

 • otwartość na zmiany.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość obsługi SWIFT,
 • doświadczenie w zakresie Compliance Due Diligence.

Wrocław

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za monitorowanie orzecznictwa, praktyki organów podatkowych oraz piśmiennictwa analizę nowelizacji przepisów prawa podatkowego współpracę przy przygotowaniu alertów podatkowych, prasówek,...

Gdańsk

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za monitorowanie orzecznictwa, praktyki organów podatkowych oraz piśmiennictwa analizę nowelizacji przepisów prawa podatkowego współpracę przy przygotowaniu alertów podatkowych, prasówek,...

Katowice

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za monitorowanie orzecznictwa, praktyki organów podatkowych oraz piśmiennictwa analizę nowelizacji przepisów prawa podatkowego współpracę przy przygotowaniu alertów podatkowych, prasówek,...

Wiele

SYLVA

wczoraj

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało: wsparcie w raportowaniu wyników, przygotowywanie analiz, raportów grupowych i innych zleconych przez przełożonego, analiza bieżących rozliczeń i kontrola merytoryczna...

Wiele

SYLVA

wczoraj

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało: wsparcie w raportowaniu wyników, przygotowywanie analiz, raportów grupowych i innych zleconych przez przełożonego, analiza bieżących rozliczeń i kontrola merytoryczna...

Warszawa

Bank Pocztowy S.A.

2022-01-14

Twój zakres obowiązków generowanie danych i przygotowywanie raportów z biznesowej hurtowni danych na potrzeby Departamentu i Pionu Finansów m. in.: bieżące raportowanie sprzedaży, rozliczenie konkursów sprzedażowych i systemu premiowego,...