Pracownik w Referacie Finansowo-Księgowym

2021-05-12 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa

www.ipn.gov.pl

Pracownik w Referacie Finansowo-Księgowym
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków:
 • przyjmowanie dokumentów podlegających ewidencji księgowej i zatwierdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym;
 • sprawdzenie czy dowód zawiera prawidłowy opis i zatwierdzenie pod względem merytorycznym;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji;
 • nadzór oraz rozliczanie dochodów;
 • księgowanie dokumentów dochodowych i wydatkowych w systemie informatycznym;
 • sporządzanie ustawowych sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych
 • oraz analiz i kalkulacji na potrzeby zewnętrze i wewnętrzne jednostki;
 • przygotowanie oraz realizacja płatności bankowych;
 • nadzór nad rozrachunkami z kontrahentami z tytułu zobowiązań i należności;
 • sporządzanie list płac, list zasiłkowych, list dotyczących ZFŚS, umów cywilnoprawnych;
 • prowadzenie rozliczeń w związku z realizacją ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;
 • prowadzenie rozliczeń kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych;
 • prowadzenie kancelarii Referatu Finansowo – Księgowego;
 • przygotowywanie dokumentów księgowych do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe;
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o pracowniczych planach kapitałowych
 • biegła obsługa komputera w szczególności pakietu Office;
 • umiejętność obsługi programów finansowo księgowych oraz płacowych;
 • znajomość programów: NBE, Płatnik, TREZOR
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe;
 • zdolności komunikacyjne w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i mailowym;
 • umiejętność: pracy w zespole, pracy pod presją czasu;
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 • zdolności organizacyjne, umiejętność koordynowania kilku zadań jednocześnie.
Mile widziane
 • znajomość programu Teta Constellation moduł Finanse i Księgowość oraz Płace;
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 • cechy osobowości, takie jak: analityczne myślenie, samodzielność, systematyczność, odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość, rzetelność, konsekwencja w realizacji zadań;
 • nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista;
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Gdańsk

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za kalkulację wynagrodzeń prowadzenie administracji kadrowej klientów KPMG przygotowywanie raportów, zestawień, deklaracji ZUS, PIT, PFRON wsparcie i weryfikacja pracy Asystentów Oczekujemy minimum 4...

Warszawa

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za kalkulację wynagrodzeń prowadzenie administracji kadrowej klientów KPMG przygotowywanie raportów, zestawień, deklaracji ZUS, PIT, PFRON wsparcie i weryfikacja pracy Asystentów Oczekujemy minimum 4...

Gdańsk

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za kalkulację wynagrodzeń prowadzenie administracji kadrowej klientów KPMG przygotowywanie deklaracji ZUS, PIT przygotowywanie raportów, zestawień Oczekujemy minimum 2 lata doświadczenia w pełnej...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

wczoraj

Would you like to have an opportunity to work with international professional banking clients? We are now looking for an Service Operations Officer with Swedish language to research the financial markets and inform the clients about upcoming events...

Kraków

Capgemini Polska Sp. z o.o.

2021-05-14

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online What do you need to start? Minimum 3 years of experience in the P2P or similar area At least B2 level of English and C1 level of German Ability to analyze end to...

Kraków

Capgemini Polska Sp. z o.o.

2021-05-14

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Strong professional experience and knowledge in the C2C tower Excellent documentation skills and great...