Pracownik ds. planowania, sprawozdawczości i optymalizacji kosztów

2022-06-09 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Warszawa
Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. planowania, sprawozdawczości i optymalizacji kosztów

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IR/61/03/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowywanie planu działalności operacyjnej Biura Centrum,
 • koordynowanie i konsolidowanie planu działalności operacyjnej z poszczególnych Regionów Centrum,
 • przygotowywanie prognoz kosztów z Regionów i Biura Centrum, kontrola ich realizacji i analiza odchyleń na potrzeby zarządcze,
 • administrowanie systemem informatycznym w zakresie biznesowym dla realizacji procesów planistycznych i prognostycznych Centrum Realizacji Inwestycji,
 • sporządzanie analiz, raportów i sprawozdań w zakresie ekonomiczno-finansowym dla potrzeb zarządczych Biura Centrum.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne lub finansowe,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy w obszarze finansów i rachunkowości,
 • wiedza zawodowa w zakresie analizy finansowej, sprawozdawczości, finansów,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym MS Excel na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość systemu SAP BPC, ERP/ CO/ BI.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Warszawa

JTI GBS

wczoraj

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan An ambitious goal to set up a new Global Business Center Complex environment...

Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

wczoraj

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Weryfikacja, dekretacja, kontrola i księgowanie dokumentów finansowych Rozliczanie: sald księgowych – zobowiązań i należności, stanów magazynów Bieżąca...

Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

wczoraj

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Administracyjna obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zgodnie z ustaleniami Komisji Socjalnej i decyzjami osób uprawnionych; Zbieranie,...

Warszawa

Klient portalu Praca.pl

2022-06-24

Branża: transport Kandydat na wskazanym stanowisku będzie odpowiedzialny za kwestie finansowe w firmie. Obowiązki: nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby centrali, nadzorowanie realizacji założeń...

Warszawa

Grupa Inter Cars

2022-06-24

Zakres obowiązków prowadzenie procesu konsolidacji sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF udział w zamknięciu okresów sprawozdawczych, w tym w procesie uzgadniania transakcji między spółkami powiązanymi kalkulacja i księgowanie korekt...

Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

2022-06-23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: przygotowywanie planu działalności operacyjnej Biura Centrum, koordynowanie i konsolidowanie planu działalności operacyjnej z poszczególnych Regionów Centrum, przygotowywanie prognoz kosztów z...