Pracownik administracyjny w Sekcji Programów Międzynarodowych Działu Nauki

2022-06-20 Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Kraków

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jest spadkobiercą ponad 650-letniej tradycji w kształceniu wysokospecjalistycznych kadr medycznych dla całego systemu ochrony zdrowia. Jako część Uniwersytetu Jagiellońskiego, w październiku 2019 roku znalazł się na liście 10 uczelni badawczych, wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (priorytetowy Obszar Badawczy QLife. Jakość badań dla jakości życia).

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie

poszukuje osoby na stanowisko Pracownik administracyjny w Sekcji Programów Międzynarodowych Działu Nauki
Miejsce pracy: Kraków
Opis stanowiska:

Wsparcie Kierowników Projektów, badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, w aplikowaniu o środki finansowe oraz w realizacji projektów finansowanych w ramach programów międzynarodowych, funduszy europejskich oraz zagranicznych środków pomocowych przeznaczonych dla szkół wyższych. Pracując na tym stanowisku zdobędziesz unikalne doświadczenie w zakresie zarządzania projektami z dziedziny medycyny i nauk o zdrowiu.

 

Zadania:

 • udział w działaniach promocyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe;
  • doradztwo na etapie pozyskiwania finansowania (poszukiwanie źródeł finansowania, wsparcie w procesie aplikacji),
  • monitoring projektów i nadzór nad ich prawidłową realizacją - analiza harmonogramów, zadań badawczych oraz planowanych wydatków pod kątem ich zgodności z dokumentacją projektową, zarządzanie zmianami w projektach,
  • weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych, wniosków i formularzy związanych
   z zamówieniami, kart pracy i innych dokumentów związanych z realizacją projektów,
  • doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków, zatrudnienia w projektach, przygotowania zamówień,
  • koordynacja procesu sprawozdawczości oraz rozliczania i kontroli w okresie trwałości projektów,
 • identyfikacja międzynarodowych zewnętrznych źródeł finansowania projektów naukowo-badawczych;
 • kompleksowa obsługa administracyjna realizowanych projektów:
 • dbanie o sprawny przepływ informacji miedzy Jednostkami organizacyjnymi uczelni,
 • bieżące prace administracyjne.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie i wiedza z zakresu aplikowania i realizacji projektów finansowanych w ramach:
  • programów międzynarodowych;
  • funduszy europejskich;
  • zagranicznych środków pomocowych;
  (doświadczenie związane tematycznie z badaniami naukowymi będzie dodatkowym atutem).
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie B2,
 • dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (umiejętność obsługi systemu SAP będzie dodatkowym atutem),
 • analityczne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów,
 • samodzielność,
 • doskonała organizacja pracy oraz umiejętność działania pod presją czasu,
 • umiejętności interpersonalne – wysoka kultura osobista, budowanie pozytywnych relacji z naukowcami, efektywna komunikacja, asertywność.

 

Oferujemy:
 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo na czas nieokreślony,
 • praca samodzielna, w ramach i przy wsparciu interdyscyplinarnego zespołu,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. Karta Multisport, pakiet medyczny).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Warszawa

JTI GBS

dzisiaj

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan An ambitious goal to set up a new Global Business Center Complex environment...

Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

dzisiaj

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Weryfikacja, dekretacja, kontrola i księgowanie dokumentów finansowych Rozliczanie: sald księgowych – zobowiązań i należności, stanów magazynów Bieżąca...

Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

dzisiaj

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Administracyjna obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zgodnie z ustaleniami Komisji Socjalnej i decyzjami osób uprawnionych; Zbieranie,...

Chełm

Fresenius

dzisiaj

Opis stanowiska: Obsługa administracyjno-księgowa stacji dializ, w tym dokumentów rozliczeniowych z NFZ. Warto z nami pracować, gdyż: troszczymy się o bezpieczeństwo Twojej pracy w czasie pandemii koronawirusa, mamy ważną misję do...

Poznań

Urząd Dozoru Technicznego

2022-06-24

Kluczowe obowiązki: Wykonywanie czynności związanych z obsługą administracyjno-biurową działów technicznych, w tym czynności związanych z prowadzeniem ewidencji urządzeń technicznych. Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją...

Skarżysko-Kamienna, Aleja Piłsudskiego 51

PGE Obrót SA

2022-06-24

Twój zakres obowiązków: Obsługa kancelaryjna Spółki, Rozliczanie faktur związanych z obszarem administracji w systemie SAP-moduł MM, WorkFlow, SAP EOD, Wykonywanie analiz, raportów z obszaru administracji, Udział w opracowywaniu i...