Pracownik administracyjny w Dziale Księgowości

2021-09-02 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin

Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne

w Dziale Księgowości

Pracownik administracyjny w Dziale Księgowości
Miejsce pracy: Lublin
Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia i administracja,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość prawa podatkowego w tym ustawy o podatku VAT, ustawy o podatku CIT,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietów biurowych,
 • umiejętność obsługi klientów i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy samodzielnej i realizacji wyznaczonych celów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • terminowość wykonywania obowiązków,
 • dokładność i sumienność,
 • uczciwość i odpowiedzialność,
 • inicjatywa i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • wysoka kultura osobista.
Dodatkowym atutem będą:
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowy/a,
 • doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT,
 • znajomość obsługi dowolnego systemu finansowo – księgowego,
 • znajomość specyfiki działania Uczelni Wyższej,
 • znajomość struktury Uczelni oraz zasad jej funkcjonowania.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
 • CV i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz personalny kandydata,
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy,
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

dzisiaj

What you will do: Collect and recover customer receivables and debt. Ensure cash collection activities meet the requirements of the client by reducing debt aging. Maximizing cash collection and collecting high-quality dispute information, while...

Warszawa

mBank S.A.

dzisiaj

Do Wydziału Analityków w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna za: ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstw (klientów banku) w oparciu o narzędzia analizy finansowej utrzymanie oraz...

Szczecin

Klient portalu Praca.pl

dzisiaj

nadzór nad gospodarką magazynowa prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z polskimi przepisami z ustawy o rachunkowości sporządzanie sprawozdań finansowych udział w tworzeniu regulaminu i procedur raportowanie do Zarządu odnośnie aktualnej...

Wrocław

NOKIA

wczoraj

Daily activities Customer Pricing team in Wroclaw connects telecommunications with the business. Together with Customer Teams, Product experts, and Customer Solution experts we build commercial offers. We advise Customer Teams on optimal price...

Konstancin-Jeziorna

PGE Dystrybucja S.A.

wczoraj

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in.: obsługa procesów realizowanych przez Wydział w systemie informatycznym SAP (zgłoszenia, zapotrzebowania, rezerwacja, fakturowanie), przygotowywanie not księgowych do wyliczenia...

Pruszcz Gdański

REMONDIS Sp. z o.o. - Warszawa

2021-09-17

Fakturowania usług Sporządzania raportów rentowności umów i kontraktów Zarządzania korespondencją firmową Koordynacji obiegu dokumentów Przygotowywania wniosków i pism do urzędów z zakresu działalności spółki Bieżącego wsparcia...