Podinspektor

2021-03-29 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Poznań
Ogłoszenie numer: 4417741, z dnia 2021-03-29

Ogłoszenie nr 22/2021

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


Biuro Certyfikacji i Windykacji

Wydział Certyfikacji

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

Podinspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 22/2021

Wymiar etatu: 1 (na czas określony do 31.12.2023r.)

 

Wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki: ekonomia

 

Zakres obowiązków:
 • przeprowadzenie procesu certyfikacji wydatków dla WRPO 2014-2020
 • przekazywanie zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej dla WRPO 2014-2020
 • przygotowanie prognoz wydatków do Komisji Europejskiej
Wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych dotyczących okresu programowania 2014-2020
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Excel, Word)
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy
Wymagania dodatkowe:
 • podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego
 • komunikatywność
 • samodzielność
Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 

Nowoczesny budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko związane
z pracą przy komputerze, wymagające skupienia, rzetelności i dokładności.

 

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych" zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
   (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe"
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią"
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie”
   zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
   Oświadczenia do druku – pobierz
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Szczecin

Metro Services PL Sp. z o.o.

dzisiaj

General duties: process optimization in GA area, supporting team members in implementing initiatives and raising quality standards, supporting clients in the scope of inquiries related to supported processes, supporting in controlling the...

Warszawa

KPMG

dzisiaj

Twoje zadania: wsparcie zespołu w realizacji zadań w ramach projektów due diligence przygotowywanie pisemnych raportów, analiz i podsumowań w ramach realizowanych projektów Oczekujemy: statusu absolwenta lub studenta minimum III roku...

Robakowo k. Poznania

Hendi Polska sp. z o.o.

dzisiaj

OPIS STANOWISKA: uczestnictwo w przygotowaniu planów i prognoz, kontrola ich realizacji i analiza odchyleń analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp. dostosowywanie planu kont do potrzeb rachunkowości...

Poznań

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2021-04-21

wymiar etatu: 1 wykształcenie: wyższe preferowane kierunki ekonomiczne Zakres obowiązków: wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów...

Poznań

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2021-04-20

Wymiar etatu : 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2023 r.) Wykształcenie: wyższe Zakres obowiązków: prowadzenie weryfikacji prawidłowości udzielania zamówień przez beneficjentów na etapie weryfikacji wniosków o płatność...

Poznań

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2021-04-20

Wymiar etatu : 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2023 r.) wykształcenie: wyższe preferowane kierunki: z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, polityki regionalnej, funduszy strukturalnych, finansów, rachunkowości Zakres...